Koulutuspaikka

KSAO Utinkatu 47, 45200 Kouvola

Hinta

Opiskelumaksu 150 € sis. alv 24 %. Maksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Kesto

40 tuntia.

Aikataulu

Seuraavan koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Turvallisuusalalla toimivat henkilöt tai alalle aikovat.

Tavoite

Koulutus antaa vartijan työssä tarvittavat tiedot ja taidot.
Henkilö, joka on suorittanut vartijan työn perusteet – kurssin (40h) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi kalenterivuodessa. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan kotikunnan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen. Koulutus perustuu lakiin (282/2002) yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Sisältö

Sisäasiainministeriön määrittämää peruskoulutusta:

  • kurssin hallinnointi (2 h)
  • turvallisuuslainsäädäntö ja koulutus (3 h)
  • vartiointi (6 h)
  • vartijan toiminta (9 h)
  • poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät (4h)
  • ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteissa (2h)
  • työturvallisuus ja työsuhde (3h)
  • hätäensiapu (4h)
  • hätävarjelu ja voimankäyttö (6h)
  • koe (1h)

Päivitetty 18.10.2019