Kenelle

Koulutuksen suorittanut voi työskennellä väliaikaisen vartijan tehtävissä esimerkiksi vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa.

Koulutus antaa vartijan työssä tarvittavan osaamisen. Henkilö, joka on suorittanut Väliaikaisen vartijan – koulutuksen (40 ot) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi kalenterivuodessa. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan kotikunnan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.

Sisältö

Ammattitaito osoitetaan osallistumalla Väliaikaisen vartijan (40 ot) -koulutukseen ja suorittamalla sen jälkeen hyväksytysti opetusaiheita käsittelevä kirjallinen koe, johon kuuluu monivalintatehtäviä sekä perusteltuja vastauksia vaativia kysymyksiä. Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa koetta edeltävän koulutuksen aloittamisesta. Hylätyn kokeen saa uusia kolme (3) kertaa, Mikäli koetta ei suorita hyväksytysti, koulutus on suoritettava uudestaan. Uusintojen välillä tulee olla vähintään yksi (1) päivä.

Koulutuspaikka

KSAO Turvallisuusala, Utinkatu 47, 45200 Kouvola

Kesto

40 tuntia

Aikataulu

Katso haussa olevat koulutukset tai pyydä tarjous yritykselle!

Hinta

200 € sis. alv 24 %
Maksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Päivitetty 28.2.2020