Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Sisältö

 • Järjestyksenvalvonnan perustiedot ja taidot
 • Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö

Kenelle

Yli 18-vuotiaille turvallisuusalasta kiinnostuneille, jotka haluavat toimia järjestyksenvalvontatehtävissä ravintoloissa tai tapahtumissa.

Toteutus

Lähiopetuksena 40 h, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Sisältö

 • Ajantasainen lainsäädäntö
 • Käytännön osaaminen

Kenelle

Henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin kortin voimassaoloaika on umpeutumassa Hyväksytysti suoritetusta kertauskoulutuksesta saatavalla todistuksella voi hakea järjestyksenvalvojakortin hyväksynnän uusimista poliisilaitokselta.

Toteutus

 Lähiopetuksena 8 h, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön lisäkoulutus

Sisältö

 • Fyysisen voimankäytön tekniikat
 • Fyysiseen voimankäyttöön liittyvää lainsäädäntö

Kenelle

Vartijoille ja järjestyksenvalvojille, joilla on jo suoritettuna fyysisen voimankäytön perusteet, teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus ja kaasusumuttimenkäyttäjäkoulutus

Toteutus

 Lähiopetuksena 16 h, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Väliaikaisen vartijan koulutus

Sisältö

Vartijan työssä tarvittavan käytännönosaaminen ja lainsäädäntö.

Kenelle

Henkilöille, jotka haluavat työskennellä vartijan työssä esimerkiksi vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa.

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan kotikunnan poliisilta hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen. Henkilö, joka on suorittanut Väliaikaisen vartijan -koulutuksen (40 ot) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi kalenterivuodessa.

Toteutus

 Lähiopetuksena 40 h, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Vartijan koulutus

Sisältö

 • Turvallisuusalaan liittyvä lainsäädäntö
 • Vartijan perustoiminta vartijan tehtävissä
 • Ensiapu
 • Palo- ja pelastusturvallisuus
 • Työturvallisuus

Kenelle

Henkilöille, joilla on voimassa oleva väliaikaisen vartijan koulutus (40 h) ja jotka haluavat työskennellä vartijan työssä esimerkiksi vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa

Vartijaksi hyväksyntä ja vartijakortti haetaan kotikunnan poliisilta hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen.

Toteutus

 Lähiopetuksena 80 h, vuorovaikutteisia luentoja, käytännön harjoituksia ja koe oppilaitoksessa.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Vartijan voimankäytön kertauskoulutus

Sisältö

Voimankäytön perusteiden kertausta.

Kenelle

Vuosittainen kertaus henkilöille, jotka tarvitsevat voimankäyttövälineitä työssään. Turvallisuusalan elinkeinoluvan piirissä työskenteleville vartijoille

Toteutus

 Lähiopetuksena 8 h, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus

Sisältö

 • Teleskooppipatukan käyttö voimakäyttövälineenä
 • Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö

Kenelle

Fyysisen voimankäytön perusteet suorittaneille turvallisuusalan elinkeinoluvan piirissä toimiville vartijoille ja järjestyksenvalvojille

Toteutus

 Lähiopetuksena 5 h, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus

Sisältö

 • Kaasusumuttimen käyttö voimakäyttövälineenä
 • Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö

Kenelle

Yksityisen turvallisuusalalla toimiville vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta/ lupia.

Toteutus

 Lähiopetuksena 5 h, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.

Päivitetty 5.1.2022