Kesto

8 tuntia

Tavoite 

Antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Kokeen läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta (www.spek.fi).

Sisältö 

  • turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
  • turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
  • paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy
  • toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
  • henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
  • käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu
  • kurssikoe ja kurssin päättäminen

Päivitetty 14.1.2020