Kesto

18 tuntia

Tavoite 

Tavoitteena on työ- ja potilasturvallisuuden lisääminen potilaiden liikkumisen ja siirtymisten avustamisessa. Koulutukseen osallistuva todentaa käytännön kokeella potilassiirtojen turvalliseen hallintaan vaaditun tieto-taitotason. Kortti on voimassa 5 vuotta (www.ttl.fi).

Sisältö

  • potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
  • oman kehon hallinta potilassiirroissa
  • biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
  • työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

Päivitetty 14.1.2020