Matkailualan turvallisuuspassi – MaTuPa

Sisältö

 • Perustietoa matkailun turvallisuusasioista
 • Motivaatiota omien turvallisuustaitojen kehittämiseen
 • Keinoja asiakasturvallisuuden lisäämiseen, onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen ja matkailutuotteiden laadun parantamiseen

Kenelle

 • Matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien parissa toimiville
 • Ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille

Koulutukseen sisältyy kokeen läpäisseille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä matkailualan turvallisuuspassikortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Toteutus

Koulutus (8h) koostuu vuorovaikutteisista luennoista, keskustelusta, itsearvioinnista ja ryhmätöistä.

Ota yhteyttä

Päivi Kalliomäki, paivi.kalliomaki@ksao.fi, 040 488 4384

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.


Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja käsittelyä koskevan koulutuksen sisältö on määritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa koulutusohjelmasta (6/2012).

Sisältö

 • Kasvinsuojeluaineita ja niiden käyttöä koskeva lainsäädäntö
 • Kasvinsuojeluaineisiin liittyvät vaarat ja riskit
 • Riskien tunnistaminen ja hallinta
 • Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely
 • Integroidun torjunnan menettelyt ja menetelmät
 • Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet
 • Kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
 • Laittomiin tai väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit ja tällaisten tuotteiden tunnistamismenetelmät

Kenelle

 • Ammattimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttävät esimerkiksi viljelijät, urakoitsijat, puutarhurit ja viheralueiden-, golfkenttien-, rataverkoston- sekä tiestönhoitajat
 • Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden myyjät
 • Ruiskutuspäätöksiä tekevät ja alan neuvojat Kasvinsuojelututkinto suoritetaan tenttimällä ja siitä saa todistuksen. Tutkinto on voimassa viisi vuotta.

Toteutus

 Lähiopetus 5h, johon kuuluu luento ja tentti.

Ota yhteyttä

 Anna-Leena Haukkapää, anna-leena.haukkapaa@ksao.fi, 020 615 8876

Hakeutuminen

Hae koulutuskalenterista (Taitajantie.fi) tai pyydä tarjous yritykselle tai ryhmälle.

Päivitetty 5.1.2022