Katso haussa olevat koulutukset tai pyydä tarjous yritykselle!

EA1, ensiavun peruskurssi

Kurssilla opitaan auttamaan hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on 16 tuntia (2 * 8 tuntia)

Sisältö

  • toiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksen sattuessa
  • tajuttoman ensiapu
  • elvytys
  • suuret verenvuodot ja sokin tunnistaminen
  • vieras esine hengitysteissä
  • erilaiset haavat ja palovammat
  • nyrjähdykset, venähdykset, murtumat ja päävammat
  • sairaskohtaukset
  • myrkytykset

Pätevyyden voimassaolo

Ensiapupätevyys on voimassa kolme (3) vuotta.
Ryhmäkoko enintään 15 opiskelijaa. 

EA2, ensiavun jatkokurssi

Kurssi syventää ja laajentaa EA1-kurssin tietoja ja taitoja. Uusina asioina ovat mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Osallistuminen edellyttää voimassa olevan EA1-todistuksen.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on 16 tuntia (2 * 8 tuntia)

Sisältö

• hätäensiavun kertaus: hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
• ensiavun taktiikka
• sisäelinvammat
• vammamekanismi
• loukkaantuneen tutkiminen
• rintakehän, vatsan ja lantion vammat
• rankavammat (murtumat)
• pään- ja kasvojen vammat
• loukkaantuneen tarkkailu
• ensiapuasennot
• lämmön aiheuttamat sairastumiset
• hypotermia ja paikalliset paleltumat
• lapsen ja vauvan elvytys
• defibrillaattorin käyttökoulutus

Ryhmäkoko enintään 15 opiskelijaa. 

Hätäensiapu 

Hätäensiapukurssin suorittanut osaa auttaa henkeä uhkaavassa tilanteessa ja sairauskohtauksen sattuessa. Hätäensiapukurssin suorittamalla voit myös päivittää yhden kerran voimassa olevan EA1- tai EA2-todistuksen.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on 4 tai 8 h

Sisältö (4 h)

• auttaminen ea-tilanteessa,
• hätäensiapu (tajuton, elvytys, vierasesine, sokki)

Sisältö (8 h)

• auttaminen onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• hätäensiavun perusteet
• tajuttomalle annettava ensiapu
• peruselvytys
• vierasesine hengitysteissä
• sokki ja suuret verenvuodot
• haavat
• keskeisimmät sairauskohtaukset
• tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita/painotuksia
• tapaturmien ehkäisy

Päivitetty 1.12.2020