Tutustu alla olevaan koulutustarjontaamme. Suunnitellaan yhdessä
työyhteisöllesi tarpeitanne vastaava kokonaisuus ja ota yhteyttä.

Esimiehisyys

Tavoite

Toimii esimiesroolinsa edellyttämien valtuuksien ja vastuiden mukaisesti sekä tunnistaa oman perustehtävänsä ja siihen liittyvät tavoitteet ja odotukset. Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

Koulutuksen sisältö

 • Esimiesroolit
 • Säädökset ja organisaation toimintaohjeet esimiestyön perustana
 • Oman johtamistyylin/työkäyttäytymisen tunnistaminen
 • Osaaminen ja ammattitaito

Toteutusmuoto

Monimuoto-opiskelu

Kohderyhmä

Tutkinnon suorittajat ja työyhteisöjen lähiesimiehet

Ajankohta ja laajuus

7 h sopimuksen mukaan

Esimiesviestintä

Tavoite

Tunnistaa oman viestintätyylinsä ja sen vaikutuksen työryhmän jäseniin sekä edistää keskinäistä vuorovaikutusta työryhmässä. Osaa ottaa vastaan palautetta sekä antaa rakentavaa ja motivoivaa palautetta sekä hoitaa haasteelliset tilanteet ratkaisukeskeisesti.

Koulutuksen sisältö

 • Vuorovaikutustaidot työhyvinvoinnin ja tuottavuuden perusta
 • Oma viestintätyylini ja sen vaikutukset työryhmän jäseniin
 • Kuunteleminen ja läsnäolo
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Haasteellisten tilanteiden rakentava käsittely

Toteutusmuoto

Monimuoto-opiskelu

Kohderyhmä

Tutkinnon suorittajat ja työyhteisöjen lähiesimiehet

Muutoksen haasteet ja mahdollisuudet

Tavoite

Tietää muutoksen syyt ja tarpeet sekä sitoutuu muutosprosessiin omalla toiminnallaan ja esimerkillään. Ohjaa ja tukee työryhmän jäseniä muutosprosessissa ottaen huomioon ihmisten erilaisuuden. Etenee muutosprosessissa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä viestii oikea-aikaisesti ja avoimesti.

Koulutuksen sisältö

 • Lähtökohtana organisaation toiminta (strategiat, toimintasuunnitelmat) ja toiminnassa havaitut muutostarpeet
 • Työn tekeminen ja työprosessit muutoksessa
 • työhyvinvointi sekä työn mielekkyys ja hallittavuus
 • erilaisten ihmisten kohtaaminen
 • ihmisten yksilölliset tarpeet vastaan organisaation tarpeet
 • Perustelut muutokselle
 • Taktiikka muutoksen läpiviemiseksi
 • Osallistaminen ja valtuuttaminen
 • valmentava, ratkaisukeskeinen johtamisote
 • Konkreettisista tuloksista, onnistumisista viestiminen
 • Uuden toimintavan vakiinnuttamiskeinoja

Toteutusmuoto

Monimuoto-opiskelu

Kohderyhmä

Työyhteisöjen esimiehet

Esimiehen työlainsäädäntö

Tavoite

Antaa perusvalmiudet työlainsäädännöstä.

Koulutuksen sisältö

 • työlainsäädäntö
 • työ- ja palvelusuhdesäädökset
 • työsuojelu- ja työterveyshuoltosäädökset
 • yhteistoimintalaki

Toteutusmuoto

Monimuoto-opiskelu

Kohderyhmä

Tutkinnon suorittajat ja työyhteisöjen lähiesimiehet

Ajankohta ja laajuus

Seitsemän tuntia sopimuksen mukaan

Päivitetty 10.7.2020