AVEKKI on koulutus- ja toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn.

AVEKKIn tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille.

AVEKKI korostaa yhdessä toimimisen tärkeyttä; ota haastaviin tilanteisiin työkaveri mukaan. Mallissa korostuu asiakas- ja työturvallisuus. Mallin keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat mm. yksilön ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, dialogisuus sekä hoidollisuus ja kivuttomuus.

Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin
haastavien tilanteiden hallintaan.

AVEKKI-toimintatapamalli tarjoaa keinoja eri hoitotoimenpiteiden ja tehtävien suorittamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Yhteiset toimintatavat takaavat työ- ja asiakasturvallisuuden.

Koulutus on tarkoitettu väkivaltatilanteiden uhassa oleville.
Koulutuksen kesto on 12 tuntia (6 + 6) tai sopimuksen mukaan.

Koulutuksen sisältöä

 • aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • ennakointi
 • jälkiselvittely
 • viestintä uhkatilanteessa
 • oman tunnetilan haltuunotto (pelko ja viha)
 • lainsäädäntö
 • itsesuojelu
 • fyysinen rajoittaminen

Voimme muokata koulutuksen sisältöä (luentoa ja käytännön harjoitteita) työyhteisön tarpeiden mukaan. Teoriaosuus voidaan toteuttaa myös verkko-opetuksena.

AVEKKI -koulutus perusopetuksen henkilöstölle

 • lapsen aggressiivisen käyttäytymisen ennakointi
 • tunnetilaan vaikuttaminen
 • opettajan ja ohjaajan ”katu-uskottavuus”
 • turvallisen fyysisen hallinnan periaatteet

Katso haussa olevat koulutukset tai pyydä tarjous henkilöstökoulutuksesta.

Päivitetty 23.9.2020