Tutustu alla olevaan koulutustarjontaamme. Suunnitellaan yhdessä
työyhteisöllesi tarpeitanne vastaava kokonaisuus ja ota yhteyttä.

Asiakaspalvelun avaimet

Tavoite

Hallita asiakaspalvelun perustaidot ja tiedot sekä erilaiset asiakastilanteet

Koulutuksen sisältö

 • Asiakaspalvelijan ulkoinen olemus
 • Asiakaspalvelijan vuorovaikutustaidot
 • Asiakkaan kohtaaminen
 • Haastavat asiakastilanteet
 • Reklamaatioiden hoito
 • Asiakaskeskeisyys

Toteutusmuoto

Vuorovaikutteinen luento

Kohderyhmä

Työyhteisöjen asiakaspalvelutehtävissä toimivat

Ajankohta ja laajuus

4 h sopimuksen mukaan 

Asiakaspalvelutehtävissä toimivien tsemppikoulutus

Tavoite

Antaa uutta näkökulmaa omaan työhön asiakkaiden kanssa

Koulutuksen sisältö

 • Vuorovaikutustaidot
 • Asiakkaan kohtaaminen
 • Haastavat asiakastilanteet
 • Reklamaatioiden hoito
 • Asiakaskeskeisyys
 • Asiakaspalvelutyössä toimivan voimavarat
 • Palvelusuunnittelun perusajatukset

Toteutusmuoto

Vuorovaikutteinen luento, välitehtävä

Kohderyhmä

Työyhteisöjen asiakaspalvelutehtävissä toimivat

Ajankohta ja laajuus

2 * 3 h

Asiakaskeskeiset toimintatavat

Tavoite

Ymmärtää asiakkuuden merkityksen osana työtään ja sisäistää kestävien asiakassuhteiden merkityksen yrityksen toiminnassa. Ymmärtää asiakassuhteen hoidon eri vaiheet sekä soveltaa niitä tavoitteelliseen asiakkaiden hankintaan ja asiakaslähtöiseen asiakassuhteen ylläpitoon ja jälkitoimiin.

Koulutuksen sisältö

 • Asiakkuusprosessi
 • Asiakassuhteiden halinta, segmentointi
 • Palvelumalli
 • Asiakaspalvelu- ja asiakassuhteiden hoitaminen
 • Asiakkaan kohtaaminen – kuunteleva asiakkuus

Toteutusmuoto

Monimuoto-opiskelu

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tutkintotavoitteisille opiskelijoille sekä henkilöstökoulutuksena asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä työskenteleville.

Päivitetty 10.7.2020