Kouvolan seudun ammattiopisto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.ksao.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Kouvolan seudun ammattiopiston verkkosivusto vastaa pääosin osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Kouvolan seudun ammattiopiston verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Ksao:n kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuosien 2019-2020 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Ksao.fi verkkosivusto on julkaistu 22.10.2019. Tämä seloste on laadittu 20.10.2019. Sivustoa testataan vielä julkaisun jälkeen saavutettavuuden varmistamiseksi.

Palaute ja yhteystiedot

Kouvolan seudun ammattiopiston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen ksao@ksao.fi tai puhelimitse 020 615 11 (vaihde). Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Kouvolan seudun ammattiopistolta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
029 501 6000 (vaihde)

Päivitetty 7.10.2019