Laatutyö KSAOssa

KSAOn laadunhallinnan perusajatus on toiminnan jatkuva parantaminen. Toiminnan eri tasoille asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Saavutettuja tuloksia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan. Jokainen työntekijä KSAOssa vastaa oman työnsä laadusta.

KSAO noudattaa laatutyössään ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa ja laadunhallintasuositusta. KSAOn toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä on kokonaisvaltainen laadunhallinnan työväline, jonka avulla suunnitellaan, ohjataan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa.

Päivitetty 25.8.2020