TEFORMI
- Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

Hankeaika: 1.3.2018 – 31.8.2020
Päätoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyökumppanit: Tavastia ja KSAO
Rahoittaja: ESR

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä korostuvat työelämälähtöisyys, asiakaslähtöisyys, osaamisen hankkimisen monikanavaisuus, oppimisympäristöt, uraohjaus ja oppilaitosten toimintakulttuurin uudistaminen.

Tässä ESR:n rahoittamassa hankkeessa keskitytään reformin toteuttamiseen tekniikan aloilla sekä syventämään ammattiopistojen, yritysten ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. KSAOssa. Valitut alat KSAOn kohdalla ovat sähkö- ja automaatioala sekä talotekniikka.
 

Hankevastaava: Juha Hänninen          020 615 9327
Projektisihteeri: Paula Flippu              020 615 5508