KYMIEXACT - Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Ketterä ja osaamistarvelähtöinen työkalu yritystoiminnan ja työelämän tarpeisiin osaamispääoman nostamiseksi

Koordinaattori: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI ja Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Toteutukseen ovat sitoutuneet myös HY+ (Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyksikkö), Kouvolan kansalaisopisto ja Kymenlaakson kesäyliopisto

Tavoitteet:
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkialojen (logistiikka, biotalous ja digitalisaatio) osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi luodaan alueellisia tarpeita vastaava, osaamispääomaa lisäävä toimintamalli ja -mekanismit.

Alueen koulutustoimijoiden, yritysten sekä työvoimaviranomaisten kanssa yhteistyössä rakennetaan KYMIEXACT-brändi, joka mahdollistaa sekä yksilölliset että yritys- ja teollisuusalalähtöiset ”täsmä”-osaamispolut. Lisäksi alueellisen ja maakunnallisen ennakointitiedon hyödynnettävyyttä parannetaan osaamispolkujen rakentamisen tueksi.

Hankkeen toteutus jaetaan työpaketteihin. KSAO keskittyy vahvimmin Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointiin, jotta koulutusta saataisiin suunnattua sisällöllisesti ja määrällisesti paremmin työelämän tarpeisiin ja KSAOn toteuttaman ammatillisen koulutuksen osalta Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kohdealoille.

Toteutusaika:
1.5.2017 – 31.12.2019

Rahoittaja: ESR, Hämeen ELY-keskus

Yhteystiedot:
hankevastaava Olli Mustapää, p. 020 615 1202, olli.mustapää@ksao.fi
hankeassistentti Paula Filppu, p. 020 615 5508, paula.filppu@ksao.fi