HOKSAAJAT

Toteutusaika 2018 loppuun asti

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla hankkeella tuetaan ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa sekä siihen liittyvää toimintatapojen uudistamista: uudenlaisten yhteistyömallien kehittämistä, pilotointia ja käyttöönottoa koulutuksen järjestäjien, yritysten ja julkisen sektorin työpaikkojen sekä myös muiden yhteistyökumppaneiden (esim. TE-hallinto, työpajat, nuorisotoimi ym.) välillä.

Painopistealueet, joihin hanke kohdistuu:
· yhteisten toimintamallien kehittäminen opetus- ja ohjaushenkilöstön ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämiseksi, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksien ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi sekä ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevan tiedon välittämiseksi työpaikoille
· toimintamallit työelämän kehittämisen tukemiseksi

Tulokset:
· Luodaan pysyviä toimintamalleja ja ratkaisuja oppilaitoksen uraohjauskäytäntöihin
· Luodaan kontaktiverkkoja paikallisten yritysten ja uraohjausta hoitavien toimijoiden kesken
· Yrityksille parempi tietämys ammattitutkintojen sisällöistä sekä niiden tuottamasta osaamisesta
· YTO-opettajien ja opojen osaaminen, työelämätuntemus, sekä kontaktiverkko kasvavat
· Opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet koulutusta vastaaviin tehtäviin opiskelupaikkakunnalla paranevat.
· Opiskelijoiden tietämys työelämän vaatimuksista ja yrittäjyydestä paranee.
· Työllistymisen suhteen haasteellisessa tilanteessa olevien opiskelijoiden työllistyminen on parantunut henkilökohtaisen uraohjauksen ja työnhakuvalmennuksen kautta.

Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteystiedot:
projektivastaava Antti Hieta, p. 02061 56346, antti.hieta@ksao.fi

hankeassistentti Paula Filppu, p. 020 615 5508, paula.filppu@ksao.fi