Parasta DigiOhjausta

Parasta DigiOhjausta -hanke alkoi 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019.

Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien työ- ja toimintatapojen uudistamista toimintaympäristöjen ja lainsäädännön muuttuessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -malleja työelämän ja opetushenkilöstön saumattoman sekä tiiviin yhteistyön tueksi opiskelijan ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien digipedagogista osaamista opiskelijan ohjauksessa ja erilaisten digitaalisten työvälineiden käytössä sekä opiskelijan ammatillisen osaamisen hankkimisen seurannassa ja arvioinnissa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteystiedot:

projektivastaava Jaana Ahola, p. 020 615 5563, jaana.ahola@ksao.fi

hankeassistentti Paula Filppu, p. 020 615 5508, paula.filppu@ksao.fi