Digiaktorit
Toteutusaika 1.2.2018 - 31.7.2020

  

KOKO HANKKEEN TAVOITTEENA

 • edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitumiskehitystä
 • pilotoida ja kehittää digitaalisia pelillisiä menetelmiä, sekä mentoroinnissa tarvittavia sähköisiä- ja etäohjausmenetelmiä
 • järjestää yhteisiä työpajoja opiskelijoille ja heitä ohjaavalle henkilökunnalle sähköisistä työnhakutavoista ja palveluista

KSAON OSAHANKKEEN TAVOITTEENA

 • kartoittaa oman oppilaitoksen kohderyhmien osalta käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia omasta digiosaamisestaan ja lisäosaamisen tarpeesta
 • vertaismentorointimallin kehittäminen, pilotointi ja valtavirtaistaminen sähköisten oppimimisympäristöjen ja palveluiden käyttämisen sujuvoittamiseksi ja samalla koulutukseen ja työelämään siirtymistä tukien
 • opettajien kouluttaminen vertaismentorimallin käyttöön
 • aliedustettujen ryhmien digiosaamisen lisääminen huomioiden erityisen tuen tarpeet

TOIMENPITEET

 • Kartoitetaan oman oppilaitoksen kohderyhmien osalta käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia omasta digiosaamisestaan ja lisäosaamisen tarpeesta; esim. VALMA, Duunipaja ja vieraskieliset opiskelijat
 • Kehitetään vertaismentorointimalli, sekä pilotoitoidaan ja valtavirtaistetaan se sähköisten oppimimisympäristöjen ja palveluiden käyttämisen sujuvoittamiseksi samalla koulutukseen ja työelämään siirtymistä tukien
 • Koulutetaan KSAOn opettajia vertaismentorimallin käyttöön ja uusien vertaismentorien opastamiseen, jotta malli saadaan pysyvästi jalkautettua osaksi KSAOn toimintaa opiskelijaryhmien vaihtuessa
 • Lisätään aliedustettujen ryhmien digiosaamista erityisen tuen tarpeet huomioiden vertaismentoroinnin ja e-mentoroinnin avulla

Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin, Ekamin Rannikkopajojen ja Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn yhteistyöverkoston voimin.

Hankkeen etenemistä, tiedotusta työpajoista ja muita hankkeessa järjestettäviä koulutuksia voit seurata hankkeen blogissa. Sosiaalisesta mediasta hankkeen löydät #digiaktorit

Lisätietoja:
Osahankevastaava Sini Javanainen
puh. 020 615 5903, sini.javanainen@ksao.fi