KSAO on mukana Urheiluakatemiassa

Kouvolan Urheiluakatemian tavoitteena on edistää ja tehostaa eri urheilulajien parissa toimivien nuorten mahdollisuuksia kehittyä huipulle ja samalla huolehtia harjoittelun ja koulunkäynnin vaatimusten yhteensovittamisesta ja turvata täysipainoinen opiskelu.

Käytännössä tämä tarkoittaa opintojen rytmittämistä niin, että opiskelijalla vapautuu aikaa täysipainoiseen harjoitteluun kahtena, jopa kolmena aamuna viikossa. Kun opiskelija on saanut toisen asteen opiskelupaikan ja hyväksytty Urheiluakatemiaan, hänelle räätälöidään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Urheiluvalmennettaviksi valinta tapahtuu kansallisesti hyväksytyn hakumettelyn avulla. Valinnasta vastaa Kouvolan Urheiluakatemia. Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osista vastaavat KSAOn urheiluakatemiavastaava ja opinto-ohjaajat, koulutetut ja ammattitaitoiset valmentajat sekä muut erityisalojen koulutetut osaajat.

Opintopisteitä urheilemalla

Urheiluakatemiaopinoilla voi suorittaa yhteisten tutkinnonosien valinnaisia 3–9 osp sekä ammatillisia valinnaisia 5–15osp (25osp) opintojen aikana.

KSAOsta Urheiluakatemiassa on vuosittain 30-40 opiskelijaa.

Päivitetty 12.2.2021