Europassi CV

Laadi Europass CV kv-vastaavasi ohjauksessa, apua saat myös englannin kielen opettajaltasi. Lähetä valmis CV omalle kv-vastaavallesi. Laadi CV hyvin ja tuo siinä esiin erityisesti oma ammatillinen osaamisesi. Vastaanottaja etsii sinulle työpaikan CV:n tietojen perusteella.

Sanastoja ja käännösapua saat mm. OPHn kotisivulta. CV:n ohjeet löytyvät liitteinä sivupalkista

Portfolion teko

Portfolio on tiedonhankintatehtävä kohdemaasta. Tavoitteena on, että tutustut kohdemaahasi jo etukäteen ja hankit tarvittavat käytännön tiedot matkaasi varten. Portfolion ohjeet löydät liitteenä sivupalkista.

Tutorointi

Yhteistyöoppilaitokset, muut vastaanottavat yritykset ja yhteisöt järjestävät työpaikat ja asunnot sekä vastaavat opiskelijasta ulkomaanjakson aikana.

Kohdemaassa on nimetty yhteyshenkilö, usein vastaanottavan oppilaitoksen opettaja, joka auttaa hoitamaan käytännön asiat. Mahdollisimman usein pyritään löytämään myös paikallinen tutoropiskelijan, joka auttaa tutustumaan paikkakunnan palveluihin myös vapaa-ajalla.

KSAOn opettajat, kouluttajat ja kv-vastaavat ohjaavat opiskelujaksoa Wilmaa, eri somen kanavia, sähköpostia, blogia tai tekstiviestiä käyttäen.

Arviointi

Ulkomaan jakso ja siihen liittyvä valmennus tunnistetaan ja tunnustetaan kokonaisuudessaan osaksi opintosuunnitelman mukaisia opintoja ja arvioidaan yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen ja työpaikan kanssa. KSAOn opettajat ovat vastuussa arvioinneista ja sopivat sen toteuttamisesta vastaanottavan organisaation kanssa. 

Todistus vaihdosta

Todistuksena ulkomailla suoritetusta opiskelujaksosta opiskelijat saavat koko Euroopan Unionin alueella käytössä oleva todistuksen, Europass Mobility -dokumentin. Lisäksi opiskelijat saavat tutkintotodistuksen liitteenä erillisen todistuksen ulkomailla suoritetusta jaksosta.

Päivitetty 10.7.2020