Kansainvälisyystoiminta kuuluu kehittämis- ja työelämäpalveluiden yksikköön, jonka esimiehenä toimii kehittämis- ja työelämäpalvelupäällikkö. Oppilaitoksen johdon alaisuudessa toimii kansainvälisyystoiminnan ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat koulutusalapäällikkö, kehittämis- ja työelämäpalvelupäällikkö ja kansainvälisyyskoordinaattori. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.

Operatiivisesti toimintaa koordinoi kansainvälisyyskoordinaattori yhdessä kansainvälisyysvastaavien kanssa. Koordinaattori ja kansainvälisyysvastaavat muodostavat kansainvälisyystyöryhmän. Työryhmän vetovastuu on kansainvälisyyskoordinaattorilla. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Kansainvälisyystyöryhmän jäsenet:

Päivitetty 2.9.2021