Kansainvälisyyshankkeet

Erasmus+ -akkreditointi ammatilliselle koulutukselle

Kouvolan seudun ammattiopistolle myönnettiin jo toiselle Erasmus+ -ohjelmakaudelle Erasmus+ -akkreditointi osoituksena laadukkaasta opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden toteuttamisesta.

Erasmus+ -akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Akkreditointi on osoitus organisaation sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin. Akkreditointi mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen Erasmus-rahoituksen ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen.

Erasmus+ -akkreditointiin sitoutumalla vahvistamme, että olemme laatineet suunnitelman liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotamme ja noudattaa Erasmus-laatuvaatimuksia. Erasmus-suunnitelma on keskeinen osa Erasmus+ -akkreditointia.

Erasmus+ 2020-1-FI01-KA120-VET-092671 

Käynnissä olevat kansainvälisyyshankkeet

19.2.2021

Akkuna Venäjälle -verkosto: Yhteistyössä Venäjälle

Tavoitteena kouluttaa työelämän tarpeisiin Venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia ammattihenkilöitä
19.2.2021

Erasmus+ Desco – Driver Exchange Skill Competition

Logistiikka-alalle uutta opetusmateriaalia kunkin osallistuvan maan erityisosaamista hyödyntäen
19.2.2021

Erasmus+ EQUITY

Kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheisiin
19.2.2021

Erasmus+ -liikkuvuushankkeet: Flexible European Learning Pathways

Hankkeen rahoituksella toteutetaan KSAOn opiskelijoiden ulkomaanjaksot sekä henkilöstön asiantuntijavaihdot Euroopassa
19.2.2021

Erasmus+ NextSteps@TechVET

Kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja digitaalisia ohjausmenetelmiä
19.2.2021

Erasmus+ SEIL

Tuotetaan hyvinvointiteknologia-alan sovelluksia vanhusten kotihoidon tukemiseen teknisten ja hyvinvointialojen yhteistyönä.
19.2.2021

Erasmus+ We live and experience Europe

Kerätään ja jaetaan parhaimpia ja innovatiivisimpia ammatillisen koulutuksen opetusmenetelmiä
19.2.2021

Global VET -verkosto

Koulutetaan ammatillisen koulutuksen henkilöstöä ja johtoa globaaliin toimintaan
19.2.2021

HANAKO – Suomi ja Japani Network

Kehitetään Suomen ja Japanin välistä työelämälähtöistä rajoja ylittävää kansainvälistä yhteistyötä
19.2.2021

ImProfEdu

Yhteinen oppimisympäristö ja opetusmateriaali opiskelijoille cross-border-yrityksessä työskentelyä varten
19.2.2021

Intia-yhteistyöverkosto

Tavoitteena edistää monialaista yhteistyötä sekä tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista
19.2.2021

Race4Scale

Yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä