Kouvolan seudun ammattiopiston eri osaamisaloilla on pitkät perinteet kansainvälisyystoiminnasta. Suosituimpia toimintoja ovat opiskelijoiden ulkomaanjaksot ja henkilöstön job-shadowing sekä osallistuminen kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Tärkeä osa kansainvälistymistä ovat monipuoliset kieli- ja kulttuuriopinnot, vastaanotettavat kansainväliset opettaja- ja opiskelijaryhmät sekä maahanmuuttajakoulutus
 
KSAOn kansainvälisyystoiminta on työelämälähtöistä; tavoitteena on tukea alueen yritysten ja yhteisöjen kansainvälisten ja monikulttuuristen verkostojen kehittymistä, sekä kouluttaa osaavia työntekijöitä kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla, ja saavuttaa valmiudet sijoittua myös kansainvälistyville työmarkkinoille. Henkilöstölle tarjotaan niin ikään mahdollisuudet osallistua kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan ja kehittää oma asiantuntijuuttaan

KSAOn kansainvälisyystiimi ja kansainvälisyystoiminnan ohjausryhmä

Kansainvälisyystoiminta kuuluu oppilaitoksen työelämä- ja kehittämipalveluiden yksikköön, jonka esimiehenä toimii työelämä- ja kehittämispäällikkö.

Oppilaitoksen johdon alaisuudessa toimii kansainvälisyystoiminnan ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat koulutuspäällikkö, työelämä- ja kehittämispäällikkö ja kansainvälisyyskoordinaattori. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.
 
Operatiivisesti toimintaa koordinoi kansainvälisyyskoordinaattori yhdessä  kansainvälisyysvastaavien kanssa. Koordinaattori ja kansainvälisyysvastaavat muodostavat kansainvälisyystiimin. Tiimin vetovastuu on kansainvälisyyskoordinaattorilla. Tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Työpaikalla järjestettävä koulutus ja opiskelu ulkomailla on yhä suositumpaa. Vuosittain suorittaa noin 100 opiskelijaa 3-8 viikon ulkomaanjakson. Kohdemaita ovat esimerkiksi Saksa, Espanja, Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Ranska, Malta, Kroatia, Kypros. Yhteistyöoppilaitoksia on myös Ruotsissa, Tanskassa ja Sloveniassa.

KSAO vastaanottaa vuosittain lähes saman verran opiskelijoita yhteistyöoppilaitoksista ulkomailta.

Osaamisen hankkiminen ulkomailta

KSAOn henkilöstöä osallistuu vuosittain eri kansainvälisyysprojekteihin ja asiantuntijavaihtoihin n. 50 henkilöä ja vuosittain vastaanotetaan saman verran opettajia, asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä  Kouvolan seudulle.

KSAOn opiskelijat ja opettajat tekevät myös lyhyempiä opintovierailuja mm. Pohjoismaihin ja Venäjälle.

Kansainvälisyystoiminnan rahoituslähteinä ovat Euroopan Unionin Erasmus+ liikkuvuus- ja kumppanuushankkeet, Nordplus -ohjelman hankkeet,  William ja Ester Otsakorven Säätiö, OPH:n osarahoittamat Venäjä-, Intia-,  Japani -verkostot sekä KSAOn omarahoitus.

Päivitetty 15.11.2019