Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus,

VALMA 
(60 osaamispistettä)


Kenelle VALMA on tarkoitettu?

 • perusopetuksen päättäneet ja muut ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat, työttömät työhakijat, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaavat, erityistä tukea tarvitsevat sekä maahanmuuttajataustaiset koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopivaa koulutuspaikkaa
 • nuoret ja aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi
 • koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisilla ja vieraskielisillä henkilöillä kielitaidon tulisi olla suomen kielessä riittävällä tasolla, että he pystyvät hyötymään valmentavan koulutuksen opiskelusta
   

Koulutuksen sisältö

 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan Valma-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä eli yksi lukuvuosi
 • opinnot sisältävät eri koulutusaloille tutustumisia KSAOn eri toimipisteissä ja työpaikoilla
 • koulutus muodostuu useista valinnaisista koulutuksen osasta ja opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma
 • erityistä tukea tarjolla sitä tarvitsevalle opiskelijalle
   

Koulutuksen aikana opiskelija

 • tutustuu monipuolisesti ammatillisen koulutuksen opiskeluun ja koulutusaloihin
 • löytää itseään kiinnostavat jatko-opintomahdollisuudet ja tutustuu niihin lähiopetuksessa ja työelämässä
 • kehittää omia oppimisen valmiuksiaan ja vahvistaa osaamistaan jatko-opintoja varten
 • voi yksilöllisten edellytysten mukaan suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon tutkinnon osia ja korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja

Lisätietoja antaa
Tarja Vuorela puh. 020 615 5804, tarja.vuorela@ksao.fi
Aliisa Karstinen puh. 020 615 8839, aliisa.karstinen@ksao.fi
Marja-Terttu Kohtaniemi puh. 020 615 6447, marja-terttu.kohtaniemi@ksao.fi

Opinto-ohjaaja Kristina Ström puh. 020 615 8120, kristina.strom@ksao.fi

Haku 21.5.-23.7.2019 www.opintopolku.fi

VALMA-esite

VALMA -koulutuksen esittelyvideo