Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus,
VALMA 

(60 osaamispistettä)

Hakeminen 25.7.2017 asti osoitteessa: www.opintopolku.fi

Kenelle VALMA on tarkoitettu?

  • peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea ammatinvalinnassa sekä opiskeluvalmiuksien vahvistamista.
  • koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopiva koulutuspaikkaa. 
  • aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi esim. maahanmuuttajat ja uudelleen kouluttautuvat henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita. Koulutukseen valittavien tulee osata suomen kieltä tyydyttävällä tasolla (A2.2.)

Koulutuksen sisältö:

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä eli yksi lukuvuosi. Valma-koulutuksesta saa 6 pistettä yhteishaussa.

Koulutuksen alussa jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Koulutuksen aikana:

  • löydät kiinnostavat jatko-opinto mahdollisuudet ja tutustut niihin koulussa ja työelämässä.
  •  tutustut monipuolisesti eri koulutusaloihin
  • kehität omia oppimisen valmiuksia ja vahvistat osaamistasi, jotta pärjäisit paremmin perustutkinto-opinnoissa.
  • voit suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon osia ja korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Lisätietoja antaa
Aliisa Karstinen puh. 020 615 8839, aliisa.karstinen@ksao.fi
Marja-Terttu Kohtaniemi puh. 020 615 6447, marja-terttu.kohtaniemi@ksao.fi

VALMA-esite

VALMA -koulutuksen esittelyvideo