Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimis-ympäristöissä.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan sekä koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle yhdellä sopimuksella koskien koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta. Kaikille oppisopimusopiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma.

Oppisopimukseen haluavalta vaaditaan aktiivisuutta, sillä opiskelijan on löydettävä työpaikka itse.


Opiskelijana voit hyödyntää oppisopimusta kun

  • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
  • työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
  • haluat kehittää ammattitaitoasi ja osaamistasi
  • kaipaat todistusta ammattitaidostasi
  • sinulta puuttuu muodollinen pätevyys

Työnantaja voi hyödyntää oppisopimusta kun

  • yrityksessä on tarve kouluttaa uutta työvoimaa
  • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
  • ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta

https://www.oppisopimus.fi/opiskelijalle/oppisopimuskoulutus/

Ota yhteyttä!
Oppisopimuspalvelut

Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola

Oppisopimus- ja työelämäkoordinaattori Tommi Neuvonen, puh. 020 615 8124
e-mail: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Oppisopimusvastaavat KSAOssa aloittain tästä