Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus 8 h

Tavoite
Antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan
onnettomuustilanteessa. Kokeen läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta (www.spek.fi).

Sisältö
• turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
• turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
• paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy
• toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
• henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
• käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto
tai ensiapu
• kurssikoe ja kurssin päättäminen

Pyydä tarjous:
Outi Kailio, 020 615 8828, outi.kailio@ksao.fi
Susanna Rintala, 020 615 6290, susanna.rintala@ksao.fi


Takaisin