Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja, JATKUVA HAKU

Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala, varastonhoitaja

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu varastoalasta kiinnostuneille tai jo alan parissa työskennelleille, 18 vuotta täyttäneille. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa varastoalan kokemusta. 

Varastonhoitajan työ on monipuolista ja vastuullista. Varastotyössä tarvitaan huolellisuutta,
tarkkuutta ja hyvää asennetta sekä varaston järjestyksen, että asiakaspalvelun suhteen.
Varastotyötä tehdään erilaisten koneiden avustuksella, mutta myös käsin ja työhön kuuluu
tietoteknisten järjestelmien käyttöä. Varastotyö on usein vuorotyötä.

Mitä tekee
Logistiikan perustutkinnon suorittaneet varastonhoitajat ovat logistiikan ammattilaisia, joiden
päätehtävä on huolehtia varastojen päivittäisistä toiminnoista. Varastonhoitajan työn sisältö
vaihtelee työpaikasta ja –kohteesta riippuen.

Varastonhoitajan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat trukinkuljettajaksi, varastotyöntekijöiksi, terminaalityöntekijöiksi, pakkaajiksi ja erilaisiin logistiikan työtehtäviin. Varastonhoitajaksi
valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet työpaikan saantiin erilaisissa varastoalan tehtävissä eri
aloilla terminaalitoiminnoista teollisuuden ja vähittäiskaupan varastotyöhön.

Työpaikat: kauppa, teollisuus, liikenne ja julkinen sektori.

Mitä opit KSAOssa
Koulutus antaa perusvalmiudet varastonhoitajan ammatissa toimimiseen sekä mahdollistaa suuntautumisen erilaisiin varastoalan tehtäviin. Koulutuksen aikana suoritat tulityö- ja työturvallisuuskortit ja EA1-koulutuksen sekä hygieniapassin.

Opiskelet mm.

  • logistiikan perustaitoja (kuljetukset, varastointi, kierrätys)
  • varaston hallintaa ja kuorman käsittelyä
  • erilaisten trukkien ja pakkauslaitteiden käyttöä
  • varastoautomaation hyödyntämistä
  • varaston tietojärjestelmien käyttöä
  • varastokirjanpitoa ja varastotaloutta sekä sen vaikutuksia yrityksen talouteen
  • kansainvälisten materiaalitoimintojen perusteita

Opiskeleminen KSAOssa
Opiskelupaikka sijaitsee KSAOn Utinkatu 44 toimipisteen läheisyydessä Tiilitie 5:ssa Teholassa.

Tutkinto
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista tutkinnon osista:

  • ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  • yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon sisältö: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3489218/reformi/rakenne

Myös osatutkinnon suorittaminen on mahdollista. Opintojen aikataulu ja sisältö määräytyvät
yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opiskelu on lähiopiskelua. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Opetuksessa pääset käyttämään erilaisia varastoalan työvälineitä ja
trukkeja niin aidossa ympäristössä kuin simulaattorin välityksellä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. KSAOlla on kumppanuussopimus jatkoväyläopinnoista XAMKin kanssa. KSAOssa
opiskeleville tarjotaan XAMKin avoimen AMK:n tarjontaa, josta osan voi sisällyttää varastonhoitajan tutkintoon. Suoritettuaan jatkoväyläopinnot (30 op) sekä ammatillisen perustutkinnon, opiskelija
saa erillishakuoikeuden hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi Jatkoväylä-haussa. Jatkoväylän
opintosuoritukset hyväksytään osaksi AMK-tutkintoa. Toisen asteen opiskelijat voivat opiskella
maksutta myös avoimen AMK:n erillisillä opintojaksoilla.

Huomioitavaa
Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää
fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai todettuja sairauksia, jotka
vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Jos hakijan äidinkieli on joku muu kuin suomi, on hakijalla oltava opiskeluun tarvittava suomen kielen taitotaso (B1.2), mikä testataan ennen koulutuksen aloittamista.

Hakeminen

Hae; jatkuva haku

Lisätietoja
Henri Partanen, 020 615 7802, 
henri.partanen@ksao.fi


Takaisin