Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Puuteollisuuden perustutkinto, JATKUVA HAKU, puuseppä tai teollisuuspuurakentaja

Puuteollisuuden perustutkinto koulutukseen on jatkuva haku. Voi valita tutkinnossa puusepän tai teollisuuspuurakentajan osaamisalan. Valittavista tutkinnon osista on esimerkkejä alla olevassa luettelossa.

Puuteollisuuden perustutkinnon suorittanut henkilö osaa mm. suunnitella ja valmistaa erilaisia puutuotteita ja puurakenteita, asentaa kalusteita sekä tehdä sisustusremontteja. Suunnittelussa ja tuotteiden valmistuksessa käytetään alan koneita ja laitteita sekä eri materiaaleja monipuolisesti.

Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä puuteollisuuden eri työtehtävässä mm. puutuotteiden ja kalusteiden valmistuksessa, kalusteiden ja sisustustuotteiden asennuksessa, puurakenteiden ja elementtien valmistuksessa sekä asunnon korjaus- ja remontointitehtävissä.

Koulutus sisältää työelämässä järjestettävää koulusta yhteistyössä alan yritysten kanssa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutus antaa valmiudet toimia puualan ammattilaisena, joka osaa toimia työyhteisönsä jäsenenä, mukautua erilaisiin muuttuviin työelämän tilanteisiin sekä arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se voi muodostua esimerkiksi seuraavista tutkinnon osista:

Pakollinen tutkinnon osa,  45 osp

 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Kalusteiden valmistaminen,  45 osp (puuseppä) 
 • Puutaloelementtien valmistaminen, 40 osp  (teollisuuspuurakentaja) 
 • ​CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
 • Kalusteiden asentaminen, 20 osp
 • Ikkunoiden ja ovien asentaminen, 20 ops
 • Puualan tilaustöiden valmistaminen, 20 osp
 • Puuelementtien varusteleminen, 20 osp
 • Puupintojen käsitteleminen, 20 osp
 • Sisustuspuusepäntöiden tekeminen, 20 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Koulutuksen kesto määräytyy jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella esim. 2-3 vuotta.

Koulutus on omaehtoista koulutusta ja se on opiskelijalle maksutonta. Lähiopiskelupäivinä opiskelijoille on tarjolla maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut hankinnat ja maksut, esim. mahdolliset pätevyyskorttimaksut. 

Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen perusteella.

Kysy koulutuksen vapaita paikkoja: Heikki Kokko, puh. 020 615 8885

 


Takaisin