Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Prosessiteollisuuden perustutkinto, PROSESSINHOITAJA, JATKUVA HAKU

Prosessinhoitaja-koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa tekniikka, laitteet sekä erilaisten tuotteiden valmistus tekniikkaa ja automaatiota hyödyntäen. Haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä automatisoiduissa tuotantolaitoksissa yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa. Työ on usein vuorotyötä.

Mitä tekee
Prosessinhoitajana ohjaat, valvot ja hoidat erilaisten tuotteiden valmistusprosessia sekä siihen liittyviä laitteita. Työtehtäviin kuuluu lisäksi prosessien käytön- ja laadunvalvonta, häiriötilanteiden selvittäminen sekä käynnissäpitotyöt. Prosessiteollisuudessa valmistetaan muun muassa lääkkeitä, panimotuotteita, polttoaineita, kosmetiikkaa, maaleja, paperia, kartonkia ja pakkauksia, vaneri- ja lastulevyä, erilaisia biotuotteita sekä elintarvikkeita.

Mitä opit KSAOssa
Prosessiteollisuuden perustutkinnon kemianteollisuuden osaamisala antaa erinomaiset pohjatiedot ja perusteet alalla toimimiseen. Opiskelet luonnontieteiden perusteiden lisäksi prosessitekniikkaa, erilaisia yksikkö- ja tuotantoprosesseja, mittaustekniikkaa, automaatiotekniikan perusteita, prosessin ohjaus- ja säätötekniikkaa. Turvallisuus- ja laatuasiat ovat keskeisiä asioita koulutuksessa. Opintojen aikana suoritetaan prosessiteollisuudessa vaadittavat tulityö-, työturvallisuus- ja ensiapu1-korttikoulutukset sekä annetaan koulutusta turvalliseen trukkien ja nostimien käyttöön. Opiskelijan on mahdollista suorittaa myös hygieniapassi opintojen aikana. Opintoihin kuuluu paljon käytännön harjoituksia sekä työelämässä tapahtuvaa kouluttautumista. Saat harjaannusta ryhmätyötaitoihin sekä erilaisten ihmisten kanssa työskentelyyn.
 

Opiskeleminen KSAOssa
Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista tutkinnon osista:

  • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  • Yhteisiä tutkinnon osat 35 osp

Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Huomioitavaa
Prosessiteollisuuden alan työtehtävät kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan kannattaa huomioida. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka voivat vaarantaa oman tai kanssatyöskentelevien turvallisuuden. Alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa. Työ on tyypillisesti vuorotyötä.

Hakeminen
Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen sekä mahdollisen kielitestin perusteella.

Kenelle?

- Lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille

- Mikäli jäit ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa

Lisätietoja
opintosihteeri, puh. 020 615 5876


Takaisin