Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Lentokoneasennuksen perustutkinto, LENTOKONEASENTAJA, JATKUVA HAKU

Lentokoneasentaja -koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tekniikasta ja haluat arvostetun ammatin. Haluat opiskella ja työskennellä monipuolisella ja kansainvälisellä tekniikanalalla.

Mitä tekee
Työtehtäviäsi ovat ilma-alusten huolto-, korjaus- ja muutostyöt siviili-ilma-aluskorjaamoissa, ilma-alusteollisuudessa, ilmavoimissa, puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksella.

Sinulla on myös mahdollisuus työllistyä ilma-alushuoltoyrityksiin ulkomailla. KSAOn helikopteri-huoltokoulutus (lentokoneasennuksen perustutkinto) täyttää kansainväliset standardit. KSAOlla on ilma-aluksen huoltohenkilöstön koulutuslupa (FI.147.0008.). Hyväksyntä tarkoittaa, että KSAOn koulutus täyttää Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n asettamat laatu- ja sisältövaatimukset.

Mitä opit KSAOssa
Opiskelet perustiedot ja –taidot tehdäksesi ilma-alusten rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden tarkastus-, huolto- ja korjaustöitä ohjeiden mukaan. Opiskelet työskentelemään itsenäisesti ja soveltamaan oppimaasi lentoturvallisesti. Ryhmätyötaitoja tarvitset myös. Saat valmiuden ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan ”mekaanikonlupakirja”. KSAOn lentokoneasentaja koulutus suuntautuu ainoana Suomessa helikopteritekniikkaan.

Opiskeleminen KSAOssa
Opiskelupaikka on KSAOn Kopterikuja 65 toimipiste Utissa.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista tutkinnon osista:
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Yhteisiä tutkinnon osat 35 osp

Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Huomioitavaa
Ala asettaa tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia. Siviili- ja sotilasilmailun vaatimuksilla on eroja.

Yleisiä terveysvaatimuksia:

 • Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys
 • Hyvä tuki- ja liikuntaelimistön kunto
 • Hyvä yleinen terveydentila
 • Normaali näköaisti, voidaan korjata laseilla
 • Tarkka värinäköaisti
 • Normaali kuuloaisti
 • Käsissä ei iho-ongelmia
 • Voimakas allergia on yleensä este
 • Ei vuorotyötä haittaavia sairauksia

Koulutukseen hakeutuville järjestetään valintakoe ja vain valintakokeen perusteella tehdään opiskelijavalinnat. Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • Matematiikan, fysiikan ja loogisen päättelyn osio
 • Suomenkielen osio
 • Englanninkielen osio
 • Soveltuvuushaastattelu

Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 30% oikein maksimi pisteisiin verrattuna, jotta voi tulla valituksi.

Hakeminen tästä

Kenelle?

- Lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille

- Mikäli jäit ilman opiskelupaikkaa kevään 2018 yhteishaussa

Lisätietoja
opintosihteeri puh. 020 615 5878

 


Takaisin