Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, JATKUVA HAKU

Opiskeleminen KSAOssa
Opiskelupaikka on KSAO Utinkatu 85 toimipiste.

Ammatissa menestyäksesi tarvitset luovuutta, kädentaitoja ja oma-aloitteisuutta. 
Myös yritteliäs luonne , yhteistyökyky ja kiinnostus visuaaliseen kulttuuriin ovat tärkeitä ominaisuuksia kuvallisen alan ammatissa.

Tutkinto antaa mahdollisuudet työllistyä toisen palvelukseen kulttuurialan laitoksissa, yrityksissä tai yhteisöissä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto antaa myös hyvät perustaidot hakeutua visuaalisen alan jatko-opintoihin alan korkeakouluissa.

Mitä tekee
Opintojen aikana opit laaja-alaiset kuvallisen ilmaisun perustaidot. KSAOssa pääpaino on maalaamisen eri tekniikoissa ja ilmaisukeinoissa, mutta opiskelet myös muita kuvallisen alan perustekniikoita: piirustusta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta sekä muita kuvallisen ilmaisun sovellusaloja.  Opinnot sisältävät myös perehtymistä kuvataiteen ja taidemaailman perinteisiin ja historiaan. Työpaikalla tapahtuva koulutus erilaisissa alaan liittyvissä yrityksissä, yhteisöissä tai projekteissa kotimaassa tai ulkomailla lisää opintojen suuntautumismahdollisuuksia.

Opit ideoimaan ja valmistamaan esteettisesti ja sisällöllisesti mielenkiintoisia sekä laadukkaita visuaalisia tuotteita ja toimintaa. Aktiivinen ja oma-aloitteinen opiskelija osaa hyödyntää tarvittaessa sekä oman ilmaisunsa että asiakkaan toiveet toimivaksi kokonaisuudeksi. Työssä tarvitaan kädentaitojen lisäksi luovuutta, oma-aloitteisuutta ja tarkkaa huomiokykyä kulttuurin eri ilmiöille sekä aktiivisuutta tuodessaan omaa osaamistaan esille.


Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista tutkinnon osista:

  • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  • Yhteisiä tutkinnon osat 35 osp

Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Hakeminen
Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen sekä mahdollisen kielitestin perusteella.

Kenelle?

- Lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille

- Mikäli jäit ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa

Lisätietoja
opintosihteeri puh. 020 615 6371


Takaisin