Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, JATKUVA HAKU

Opiskele kuvataiteita monipuolisesti KSAOssa! Koulutus alkaa 2.9.2019 ja se toteutetaan
yhteistyössä Repin-instituutin kanssa, pääosin Kotkassa.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun
osaamisala tai tutkinnon osia henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Opiskelu on päätoimista, joten sinulla on mahdollisuus hakea opintososiaalisia etuisuuksia.
Koulutus on maksutonta, itse kustannat mahdolliset esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja osan opiskelumateriaaleista.

Opintoihin kuuluu työelämässä oppimista, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kenelle
Ammatissa menestyäksesi tarvitset luovuutta, kädentaitoja ja oma-aloitteisuutta. 
Myös yritteliäs luonne , yhteistyökyky ja kiinnostus visuaaliseen kulttuuriin ovat tärkeitä
ominaisuuksia kuvallisen alan ammatissa.

Tutkinto antaa mahdollisuudet työllistyä toisen palvelukseen kulttuurialan laitoksissa, yrityksissä
tai yhteisöissä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto antaa myös hyvät perustaidot hakeutua visuaalisen alan jatko-opintoihin alan korkeakouluissa.

Opiskelu
Opintojen aikana opit laaja-alaiset kuvallisen ilmaisun perustaidot. KSAOssa pääpaino on
maalaamisen eri tekniikoissa ja ilmaisukeinoissa, mutta opiskelet myös muita kuvallisen alan perustekniikoita: piirustusta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, graafista suunnittelua, valo- ja
videokuvausta sekä muita kuvallisen ilmaisun sovellusaloja.  Opinnot sisältävät myös perehtymistä kuvataiteen ja taidemaailman perinteisiin ja historiaan. Työpaikalla tapahtuva koulutus erilaisissa
alaan liittyvissä yrityksissä, yhteisöissä tai projekteissa kotimaassa tai ulkomailla lisää opintojen suuntautumismahdollisuuksia.

Opit ideoimaan ja valmistamaan esteettisesti ja sisällöllisesti mielenkiintoisia sekä laadukkaita
visuaalisia tuotteita ja toimintaa. Aktiivinen ja oma-aloitteinen opiskelija osaa hyödyntää tarvittaessa sekä oman ilmaisunsa että asiakkaan toiveet toimivaksi kokonaisuudeksi. Työssä tarvitaan
kädentaitojen lisäksi luovuutta, oma-aloitteisuutta ja tarkkaa huomiokykyä kulttuurin eri ilmiöille sekä aktiivisuutta tuodessaan omaa osaamistaan esille.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista tutkinnon osista:

  • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  • Yhteisiä tutkinnon osat 35 osp

Hakeminen
Haku päättyy 15.8.2019 jonka jälkeen opiskelijat kutsustaan viikolla 34 pidettävään haastatteluun
ja valintakokeeseen.
Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen sekä mahdollisen kielitestin perusteella.

Lisätietoja
koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä 040 538 0213, anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi
29.7. lähtien tiimiesimies Arja Snygg, puh. 020 615 5926, arja.snygg@ksao.fi
6.8.2019 lähtien Repin-instituutin amanuenssi Aleksandra Hintsala, puh. 040 595 5893, aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi


Takaisin