Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Metsäalan perustutkinto, JATKUVA HAKU

Metsäalan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, joka viihdyt metsässä ja itsenäisessä työssä. Olet fyysistä työtä pelkäämätön ja viihdyt ulkohommissa vuodenajasta riippumatta. Olet joustava ja yrittäjähenkinen. Monimuotoinen koulutus sopii myös erinomaisesti uusille metsänomistajille, jotka haluavat itse oppia hoitamaan omaa metsäänsä. 

Metsuri-metsäpalvelutuottaja tekee erilaisia metsänhoidollisia töitä maastossa kuten puunkorjuuta, taimikonhoitoa ja metsänuudistamista. Hän osaa suunnitella tulevia metsätöitä, arvioida ja mitata puita sekä metsiä, käyttää alan paikkatietoa ja tieto- sekä mobiilitekniikkaa.

KSAOssa opiskelet metsäalan perusteita, ekologiaa, lajistoa, metsätyyppejä ja metsien kehitysluokkia. Opit käyttämään erilaisia metsätalouden koneita ja laitteita pottiputkesta metsätraktoriin. Opit tekemään monenlaisia metsänhoitotöitä erilaisissa kohteissa ja ympäristöissä, itsenäisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen ammatillisista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Teoriaopinnot suoritetaan Utinkatu 85 toimipisteessä mutta käytännön töitä käydään opiskelemassa Ankkapurhassa Anjalassa. Yhteiset tutkinnon osat ovat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Pakollisia tutkinnon osia (95 osp) ovat: metsän hoito ja hyödyntäminen, metsänhoitopalvelut, puunkorjuupalvelut ja yritystoiminnan suunnittelu.

Näiden lisäksi opintoihin kuuluu 50 osp erilaisia valinnaisia tutkinnon osia esimerkiksi metsien monikäyttöön, pienkoneisiin tai energiapuuhun liittyen. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja voit hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hakijat valitaan haastattelun ja valintakokeen perusteella. Ryhmäkoko väh. 15 opiskelijaa. 

Lisätietoja
 Marika Hänninen, puh. 020 615 8870 tai marika.hanninen@ksao.fi.

 


Takaisin