Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

 

Toimitko asiantuntija turva-alalla?
Suorita turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto!

Tutkinto on tarkoitettu yritysten omaehtoisissa turvallisuuden ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä vartioimisliikkeen esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Opintojen edellytyksiä ovat 18 vuoden ikä, hyvä maine, kokemus turvallisuusalan tehtävistä tai aiempi koulutus alalta. Osaaminen  osoitetaan näytöissä työpaikalla ja näytöt
edellyttävät alan työpaikkaa ja työtehtäviä.

Koulutus antaa henkilöille valmiudet turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen sekä valmiudet
toimia vastuullisissa tehtävissä vartioimisliikkeissä, pk-sektorin yrityksissä ja yhteisöissä.

Tutkinto antaa pätevyyden vartioimisliikkeen vastaavana hoitajana toimimiseen.

Jos sinulla on tutkinnon suorittamiseen vaadittava osaaminen hallinnassa, voit osoittaa ammattitaitosi käytännön työtehtävissä ilman tutkintokoulutusta.

Koulutukseen on jatkuva haku ja sen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella.

Koulutuspaikka
KSAO, Utinkatu 85, Kouvola.

Tutkinnon muodostuminen

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon
osista (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat: 

  • turvallisuuslainsäädäntö, 60 osp tai 
  • turvallisuussuunnittelu, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 120 osp

  • turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen,  80 osp
  • turvallisuusjohtaminen, 40 osp
  • palveluliiketoiminta turvallisuusalalla, 40 osp
  • turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, 80 osp 
  • henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla, 40 osp
  • turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta, 40 osp

Hinta
Osallistumismaksu 300 € sekä mahdolliset pätevyyskortti- ja viranomaismaksut. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä.
Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena, jollloin opiskelija maksaa vain mahdolliset pätevyyskortti- ja viranomaismaksut.

Haku
Sähköinen haku

Lisätietoja
Anne Kotkavuori, opettaja, anne.kotkavuori@ksao.fi, 020 615 9335

 

 


Takaisin