Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Esimiestyö

Tutustu alla olevaan koulutustarjontaamme. Suunnitellaan yhdessä
työyhteisöllesi tarpeitanne vastaava kokonaisuus, ota yhteyttä:
Outi Kailio, 020 615 8828, outi.kailio@ksao.fi
Susanna Rintala, 020 615 6290, susanna.rintala@ksao.fi

Esimiehisyys
Tavoite             

Toimii esimiesroolinsa edellyttämien valtuuksien ja vastuiden mukaisesti sekä tunnistaa oman
perustehtävänja siihen liittyvät tavoitteet ja odotukset. Tunnistaa omat vahvuutensa ja
kehittämiskohteensa.
Koulutuksen sisältö
- Esimiesroolit

- Säädökset ja organisaation toimintaohjeet esimiestyön perustana
- Oman johtamistyylin/työkäyttäytymisen tunnistaminen
- Osaaminen ja ammattitaito
Toteutusmuoto
Monimuoto-opiskelu
Kohderyhmä

Tutkinnon suorittajat ja työyhteisöjen lähiesimiehet
Ajankohta ja laajuus
7 h sopimuksen mukaan

 

Esimiesviestintä
Tavoite             

Tunnistaa oman viestintätyylinsä ja sen vaikutuksen työryhmän jäseniin sekä edistää keskinäistä
vuorovaikutusta työryhmässä. Osaa ottaa vastaan palautetta sekä antaa rakentavaa ja motivoivaa
palautetta sekä hoitaa haasteelliset tilanteet ratkaisukeskeisesti.
Koulutuksen sisältö
- Vuorovaikutustaidot työhyvinvoinnin ja tuottavuuden perusta
- Oma viestintätyylini ja sen vaikutukset työryhmän jäseniin
- Kuunteleminen ja läsnäolo
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Haasteellisten tilanteiden rakentava käsittely
Toteutusmuoto
Monimuoto-opiskelu
Kohderyhmä

Tutkinnon suorittajat ja työyhteisöjen lähiesimiehet
 

Muutoksen haasteet ja mahdollisuudet
Tavoite             

Tietää muutoksen syyt ja tarpeet sekä sitoutuu muutosprosessiin omalla toiminnallaan ja esimerkillään.
Ohjaa ja tukee työryhmän jäseniä muutosprosessissa ottaen huomioon ihmisten erilaisuuden. Etenee muutosprosessissa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä viestii oikea-aikaisesti ja avoimesti.
Koulutuksen sisältö

- Lähtökohtana organisaation toiminta (strategiat, toimintasuunnitelmat) ja toiminnassa havaitut muutostarpeet
- Työn tekeminen ja työprosessit muutoksessa
   - työhyvinvointi sekä työn mielekkyys ja hallittavuus
   - erilaisten ihmisten kohtaaminen
   - ihmisten yksilölliset tarpeet vastaan organisaation tarpeet
- Perustelut muutokselle
-Taktiikka muutoksen läpiviemiseksi
- Osallistaminen ja valtuuttaminen
  - valmentava, ratkaisukeskeinen johtamisote
- Konkreettisista tuloksista, onnistumisista viestiminen
- Uuden toimintavan vakiinnuttamiskeinoja

Toteutusmuoto
Monimuoto-opiskelu
Kohderyhmä

Työyhteisöjen esimiehet
 

Esimiehen työlainsäädäntö 
Tavoite             

Antaa perusvalmiudet työlainsäädännöstä.
Koulutuksen sisältö
- työlainsäädäntö

- työ- ja palvelusuhdesäädökset
- työsuojelu- ja työterveyshuoltosäädökset
-yhteistoimintalaki
Toteutusmuoto
Monimuoto-opiskelu
Kohderyhmä

Tutkinnon suorittajat ja työyhteisöjen lähiesimiehet
Ajankohta ja laajuus
7 h sopimuksen mukaan

 

 


Takaisin