Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Asiakkuuksien hoito

Tutustu alla olevaan koulutustarjontaamme. Suunnitellaan yhdessä
työyhteisöllesi tarpeitanne vastaava kokonaisuus, ota yhteyttä:
Outi Kailio, 020 615 8828, outi.kailio@ksao.fi
Susanna Rintala, 020 615 6290, susanna.rintala@ksao.fi

 

Asiakaspalvelun avaimet
Tavoite             
Hallita asiakaspalvelun perustaidot ja tiedot sekä erilaiset asiakastilanteet
Koulutuksen sisältö
- Asiakaspalvelijan ulkoinen olemus
- Asiakaspalvelijan vuorovaikutustaidot
- Asiakkaan kohtaaminen
- Haastavat asiakastilanteet
- Reklamaatioiden hoito
- Asiakaskeskeisyys
Toteutusmuoto
Vuorovaikutteinen luento
Kohderyhmä
Työyhteisöjen asiakaspalvelutehtävissä toimivat
Ajankohta ja laajuus
4 h sopimuksen mukaan

 

Asiakaspalvelutehtävissä toimivien tsemppikoulutus
Tavoite             
Antaa uutta näkökulmaa omaan työhön asiakkaiden kanssa
Koulutuksen sisältö
- Vuorovaikutustaidot
- Asiakkaan kohtaaminen
- Haastavat asiakastilanteet
- Reklamaatioiden hoito
- Asiakaskeskeisyys
- Asiakaspalvelutyössä toimivan voimavarat
- Palvelusuunnittelun perusajatukset
Toteutusmuoto
Vuorovaikutteinen luento, välitehtävä
Kohderyhmä
Työyhteisöjen asiakaspalvelutehtävissä toimivat
Ajankohta ja laajuus
2 * 3 h

 

Asiakaskeskeiset toimintatavat
Tavoite             
Ymmärtää asiakkuuden merkityksen osana työtään ja sisäistää kestävien asiakassuhteiden merkityksen
yrityksen toiminnassa. Ymmärtää asiakassuhteen hoidon eri vaiheet sekä soveltaa niitä tavoitteelliseen
asiakkaiden hankintaan ja asiakaslähtöiseen asiakassuhteen ylläpitoon ja jälkitoimiin.
Koulutuksen sisältö
- Asiakkuusprosessi
- Asiakassuhteiden halinta, segmentointi
- Palvelumalli
- Asiakaspalvelu- ja asiakassuhteiden hoitaminen
- Asiakkaan kohtaaminen - kuunteleva asiakkuus
Toteutusmuoto
Monimuoto-opiskelu
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tutkintotavoitteisille opiskelijoille sekä henkilöstökoulutuksena asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä työskenteleville.
 

 

 


Takaisin