Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja tai toimitilahuoltaja, maahanmuuttajille suunnattu S2-painotteinen toteutus

Maahanmuuttajille suunnattu S2-painotteinen koulutus kestää noin kaksi vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman perusteella (HOKS). 
Koulutus alkaa kolme viikkoa kestävällä orientaatiojaksolla.

Toimitilahuoltaja tekee ylläpito- ja perussiivous-, tekstiilinhuolto- sekä ateriapalvelutehtäviä ja toteuttaa muita asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Opinnoissa erityisenä painopisteenä on kestävän kehityksen edistäminen ja ekologisuus.

Kodinhuoltajan tuleva työpaikka voi olla päiväkoti, koti, palvelukoti tai kodinomainen laitos.
Työhön voi kuulua siivousta, vaatehuoltoa, ateriapalveluita, asiakkaan avustamista esimerkiksi ruokailussa ja pukemisessa. Kodinhuoltajan työhön kuuluu myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa
tai kaupassa.

Alan vaatimukset

 • Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta.
 • Työssä on osattava arvioida itsenäisesti tilanteita ja ratkaista ongelmia.
 • Toimitilahuoltajan ja kodinhuoltajan on kyettävä sekä itsenäiseen työskentelyyn, että ryhmätyöhön.
 • Ammatissa korostuu asiakaspalvelutaidot ja työturvallisuuden hallinta.
 • Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta, valinnaisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen ammatillisista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Tutkinnon pakolliset osat

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja

 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja

 • Perussiivouspalvelut
 • Ylläpitosiivouspalvelut

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 3

 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
 • Piha-alueen ja huonekasvien hoito
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
 • Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
 • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
 • tai yksi tutkinnon osa perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (esim. huonekasvien huoltaminen)

Suomen kieltä opiskellaan koko koulutuksen ajan ammattiopintojen ohessa. Kielitaitosi tulee olla vähintään B1.2. Koulutukseen voivat hakea myös ne, joiden äidinkieli on suomi. Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-opinnoista sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Opiskelijoiden kanssa tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaa opintojen kestoa ja lähiopetuksen sisältöä sekä tutkintotilaisuuksia, jotka suoritetaan aidoissa työtehtävissä työpaikalla tai oppilaitoksessa.

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja valintakokeeseen sekä mahdolliseen kielitestiin. 

Hae koulutukseen tästä!

Ryhmäkoko
vähintään 15 opiskelijaa

Hinta
Koulutus on omaehtoista koulutusta ja se on opiskelijalle ilmaista. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja mahdolliset pätevyyskorttikoulutukset.

Lisätietoja
opettaja Maija-Liisa Jäntti, 020 615 9398, maija-liisa.jantti@ksao.fi
opettaja Katri Pyöriä, 020 615 5920, katri.pyoria@ksao.fi

 

 

 

 

 

 

 


Takaisin