Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala

Kiinteistönhoitajana teet kiinteistöjen palvelusopimusten mukaisia työtehtäviä sekä teknisten järjestelmien
huoltotöitä. Sinulla on asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen
vaikuttavista tekijöistä. Kykenet arvioimaan ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet hoitosopimusten mukaiset.
Osaat käyttää alan työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valita kiinteistöhoitajan työssä
käytettävät materiaalit kohteen ja työtehtävän mukaan. Sinulla voi olla erityisosaamista mm. ilmanvaihtokoneiden
huollosta, kiinteistön toimintakunnon arvioinnista, kiinteistöautomaation käyttämisestä, ulkoalueiden hoidosta ja
LVI-järjestelmien huollosta.

Työskentely-ympäristönä ovat erilaiset kiinteistöt. Oman erityispiirteen antavat tilojen käyttäjät, jotka ovat usein
läsnä työn aikana. Toimit tehtävissäsi asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Teet
palvelutehtäviä laadukkaasti ja siten lisäät omalla toiminnallasi kiinteistöpalvelualan arvostusta.

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin osaamista hankitaan oppilaitoksessa, työpaikalla ja
itsenäisesti opiskellen. Opiskelijan kanssa tehtävä henkilökohtainen opiskelujen kehittämissuunnitelma (HOKS)
ohjaa opintojen kestoa ja lähiopetuksen sisältöä sekä tutkintotilaisuuksia, jotka suoritetaan aidoissa työtehtävissä.

Koulutuksessa opiskellaan mm. kiinteistönhoitajan tehtävien kokonaisvaltaista hallintaa, teknisten 
järjestelmien ymmärtämistä, työturvallisuutta ja asiakaslähtöistä toimintaa.

Tutkinnon sisältö
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp), kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp), valinnaisista tutkinnon osista (70 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joihin sisältyy tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Pakolliset osat                                                                            

 • asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
 • kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp)
 • kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen (30 osp)

Valinnaisia osia mm.

 • ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito (20 osp)
 • kiinteistöautomaation käyttäminen (20 osp)
 • piha- ja ulkoalueiden hoitaminen (20 osp)
 • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito (20 osp)
 • koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla (20 osp)

Yhteiset tutkinnon osat

 • viestintä- ja luonnontieteellinen osaaminen (11 osp)
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
 • yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Lisää tutkinnosta ja sen osista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/tutkinnonosat

Jos sinulla on kiinteistöpalvelujen perustutkintoon vaadittava osaaminen hallinnassa, voit osoittaa
ammattitaitosi näytöissä ilman valmistavaa koulutusta.

Hinta
Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutuspaikka
KSAO, Utinkatu 85, Kouvola

Haku
Hae koulutukseen täältä

Lisätietoja
Henri Partanen,  020 6157 802, henri.partanen@ksao.fi

 

 

 

 


Takaisin