Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Ensiapu

Katso haussa olevat koulutukset tai pyydä tarjous yritykselle:
Outi Kailio, 020 615 8828, outi.kailio@ksao.fi
Susanna Rintala, 020 615 6290, susanna.rintala@ksao.fi

EA1

EA-kurssi opettaa auttamaan hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Koulutuksen kesto  
Koulutuksen kesto on 16 tuntia (2 * 8 tuntia)

Sisältö

  • toiminta onnettomuudessa tai sairaskohtauksen sattuessa
  • tajuttoman ensiapu
  • elvytys
  • suuret verenvuodot ja sokin tunnistaminen
  • vieras esine hengitysteissä
  • erilaiset haavat ja palovammat
  • nyrjähdykset, venähdykset, murtumat ja päävammat
  • sairaskohtaukset
  • myrkytykset
Pätevyyden voimassaolo
Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta.

Ryhmäkoko enintään 15 opiskelijaa. 

*******************************************

EA2

Ensiavun jatkokurssi EA2 syventää ja laajentaa EA1-kurssin tietoja ja taitoja. Uusina asioina ovat mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Osallistuminen edellyttää voimassa olevan EA1-todistuksen.

Koulutuksen kesto  
Koulutuksen kesto on 16 tuntia (2 * 8 tuntia)

Sisältö

• hätäensiavun kertaus: hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
• ensiavun taktiikka
• sisäelinvammat
• vammamekanismi
• loukkaantuneen tutkiminen
• rintakehän, vatsan ja lantion vammat
• rankavammat (murtumat)
• pään- ja kasvojen vammat
• loukkaantuneen tarkkailu
• ensiapuasennot
• lämmön aiheuttamat sairastumiset
• hypotermia ja paikalliset paleltumat
• lapsen ja vauvan elvytys
• defibrillaattorin käyttökoulutus

Ryhmäkoko enintään 15 opiskelijaa. 

*******************************************

Hätäensiapu 

Hätäensiapukurssin suorittanut osaa auttaa henkeä uhkaavassa tilanteessa ja sairauskohtauksen sattuessa. Hätäensiapukurssin suorittamalla voit myös päivittää yhden kerran voimassa olevan EA1- tai EA2-todistuksen.

Koulutuksen kesto  
Koulutuksen kesto on 4 tai 8 h

Sisältö (4 h)
• auttaminen ea-tilanteessa,
• hätäensiapu (tajuton, elvytys, vierasesine, sokki)
Sisältö (8 h)
• auttaminen onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• hätäensiavun perusteet
• tajuttomalle annettava ensiapu
• peruselvytys
• vierasesine hengitysteissä
• sokki ja suuret verenvuodot
• haavat
• keskeisimmät sairauskohtaukset
• tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita/painotuksia
• tapaturmien ehkäisy

 

 

 


Takaisin