Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, TYÖVALMENTAJA

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena; lähiopetus, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä koulutus.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella. Jos sinulla on tutkinnon perusteiden edellyttämä ammattitaito hankittuna, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp
  • Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp
  • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp,

Valinnainen tutkinnon osa  (KSAOn tarjonta)

  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp TAI
  • Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta, 40 osp

 

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6057811

 

Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten
ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
•  sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat,
jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
•  veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijavalinnat  tehdään  haastattelujen perusteella.
Tutkintokoulutuksen toteutus edellyttää vähintään 10 opiskelijan ryhmäkokoa.

Hinta
Osallistumismaksu 300 € sekä mahdolliset pätevyyskorttimaksut. Maksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää
opiskelunsa. Osallistumismaksun voi maksaa erissä sopimuksen mukaan.

Oppisopimusopiskelijat maksavat vain mahdolliset pätevyyskorttimaksut. 

Lisätietoja
Marja-Leena Kähärä, 020 615 9382, marja-leena.kahara@ksao.fi
koulutustarkastaja Tommi Neuvonen (oppisopimukset), 020 615 8124, tommi.neuvonen@ksao.fi

 

 

 


Takaisin