Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Seuraavan koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksessa painotetaan kehitysvammaisten ihmisten tukemista, ohjaamista ja hoitamista.
Työn lähtökohtana on ihmisen perusoikeus tulla kohdelluksi itsenäisenä henkilönä, jolla on
valinnanvapaus ja mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan aktiivisena kansalaisena.


Kehitysvamma-alan ammattilainen tukee kehitysvammaisen henkilön hyvinvointia, elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeutta:
edistää mahdollisuuksia hyvään, yksilölliseen elämään. Kehitysvamma-alan ammattitutkinto avaa uusia
näkökulmia omaan työhön, syventää osaamista ja ammattitaitoa sekä antaa uutta tietoa
kehitysvammaisuudesta ja alasta.


Työpaikkasi voi olla ryhmäkodissa, kuntoutuskeskuksessa, perhekodissa, koulussa, henkilökohtaisena
avustajana ja päivätoimintakeskuksessa. Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia,
jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.


Toteutus
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetus oppilaitoksessa pääsääntöisesti
tiistaisin klo 8-15. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella. Jos sinulla on tutkinnon perusteiden
edellyttämä ammattitaito hankittuna, voit suorittaa tutkinnon näyttöinä ilman tutkintokoulutusta.


Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon
osista (130 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (20 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat
• Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 50 osp
• Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 50 osp
• Vuorovaikutus ja kommunikointi, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
• Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 20 osp
• Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla, 20 osp
• Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, 20 ops
• Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 20 osp


Hinta
Osallistumismaksu 300 €. Maksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Oppisopimusopiskelijalle opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja
opettaja Liisa Ruokonen, 020 615 8177, liisa.ruokonen@ksao.fi
oppisopimus- ja työelämäkoordinaattori Tommi Neuvonen (oppisopimukset), 020 615 8124, tommi.neuvonen@ksao.fi

 

 

 


 


Takaisin