Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Kenelle tarkoitettu
Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset:
– positiivisuutta ja rohkeutta
– avointa mieltä ja suvaitsevaisuutta
– hyvät vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaidot
– vastuullisuutta ja luotettavuutta
– luovuutta ja uskallusta heittäytymiseen

Alalla työskenteleviltä edellytetään perusvalmiuksia eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen. Lähihoitajan työ edellyttää vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja kädentaitoja.

Mitä tekee
Lähihoitajana voit työskennellä monissa eri toimintaympäristöissä. Osaat kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitajan työtehtäviä ovat eri-ikäisten ihmisten kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen.  Tutkinnnon suorittaneena voit työskennellä alan eri toimipaikoissa sekä avohuollossa mm. päiväkodissa, kotihoidossa, terveyskeskuksessa ja erilaisissa tuetuissa asumis- ja hoitoyksiköissä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Mitä opit KSAOssa
Lähihoitajana osaat työskennellä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja projekteissa. Osaat toimia rakentavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kesken ja kommunikoida asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaat käyttää työssäsi ammatillisia, vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja sekä kielitaitoa. Osaat hyödyntää työssäsi asiakas-ja potilasryhmien ja työyhteisön jäsenten välistä vertaistukea ja ottaa työssäsi huomioon myös työ- ja elinympäristön esteettisyyden hyvinvoinnin edistäjänä.

Osaat avustaa ja ohjata asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä terveellisissä elintavoissa sekä elämänhallinnassa. Osaat myös ohjata ja tukea asiakkaita erilaisten hyvinvointipalvelujen hakemisessa ja käytössä sekä tarvittaessa erilaisten vertaistukea antavien yhteisöjen pariin hakeutumisessa.

Opiskeleminen KSAOssa
Opiskelupaikka on KSAO Kauppakatu 1-3 toimipiste Kuusankoskella.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista tutkinnon osista:

  • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  • Yhteisiä tutkinnon osat 35 osp

Voit suunnata opintojasi eri osaamisaloihin;
- lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

- mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
- ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- vammaistyön osaamisala

Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Huomioitavaa
Hakiessasi tähän koulutukseen huomioi seuraavat terveydentilavaatimukset, jotka voivat estää opiskelijaksi ottamisen:
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

 

Hae koulutukseen tästä (Jatkuvassa haussa)!

 

 

 

 

 


Takaisin