Alkamisaika: SyksyVuosi: 2019Aloituspaikkoja: Yhteishaku 10

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kenelle tarkoitettu
Ammatissa menestyäksesi tarvitset luovuutta, kädentaitoja ja oma-aloitteisuutta. 
Myös yritteliäs luonne , yhteistyökyky ja kiinnostus visuaaliseen kulttuuriin ovat tärkeitä ominaisuuksia kuvallisen alan ammatissa.

Tutkinto antaa mahdollisuudet työllistyä toisen palvelukseen kulttuurialan laitoksissa, yrityksissä tai yhteisöissä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto antaa myös hyvät perustaidot hakeutua visuaalisen alan jatko-opintoihin alan korkeakouluissa.

Mitä tekee
Opintojen aikana opit laaja-alaiset kuvallisen ilmaisun perustaidot. KSAOssa pääpaino on maalaamisen eri tekniikoissa ja ilmaisukeinoissa, mutta opiskelet myös muita kuvallisen alan perustekniikoita: piirustusta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta sekä muita kuvallisen ilmaisun sovellusaloja.  Opinnot sisältävät myös perehtymistä kuvataiteen ja taidemaailman perinteisiin ja historiaan. Työpaikalla tapahtuva koulutus erilaisissa alaan liittyvissä yrityksissä, yhteisöissä tai projekteissa kotimaassa tai ulkomailla lisää opintojen suuntautumismahdollisuuksia.

Opit ideoimaan ja valmistamaan esteettisesti ja sisällöllisesti mielenkiintoisia sekä laadukkaita visuaalisia tuotteita ja toimintaa. Aktiivinen ja oma-aloitteinen opiskelija osaa hyödyntää tarvittaessa sekä oman ilmaisunsa että asiakkaan toiveet toimivaksi kokonaisuudeksi. Työssä tarvitaan kädentaitojen lisäksi luovuutta, oma-aloitteisuutta ja tarkkaa huomiokykyä kulttuurin eri ilmiöille sekä aktiivisuutta tuodessaan omaa osaamistaan esille.

Opiskeleminen KSAOssa
Opiskelupaikka on KSAO Utinkatu 85 toimipiste.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista tutkinnon osista:

  • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  • Yhteisiä tutkinnon osat 35 osp

Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Hakeminen
Yhteishaussa opintoihin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi
Katso myös mahdolliset jatkuvan haun paikat.

Lisätietoja hakutoimistosta
Utinkatu 44, Kouvola
020 615 7069
hakutoimisto@ksao.fi
opo-chat www.ksao.fi

 

Takaisin