Alkamisaika: SyksyVuosi: 2019Aloituspaikkoja: Yhteishaku 20

Lentokoneasennuksen perustutkinto, LENTOKONEASENTAJA

helikopteriasentaja.jpg

Kenelle tarkoitettu
Lentokoneasentaja -koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tekniikasta ja haluat arvostetun ammatin. Haluat opiskella ja työskennellä monipuolisella ja kansainvälisellä tekniikanalalla.

Mitä tekee
Työtehtäviäsi ovat ilma-alusten huolto-, korjaus- ja muutostyöt siviili-ilma-aluskorjaamoissa, ilma-alusteollisuudessa, ilmavoimissa, puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksella.

Sinulla on myös mahdollisuus työllistyä ilma-alushuoltoyrityksiin ulkomailla. KSAOn helikopteri-huoltokoulutus (lentokoneasennuksen perustutkinto) täyttää kansainväliset standardit. KSAOlla on ilma-aluksen huoltohenkilöstön koulutuslupa (FI.147.0008.). Hyväksyntä tarkoittaa, että KSAOn koulutus täyttää Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n asettamat laatu- ja sisältövaatimukset.

Mitä opit KSAOssa
Opiskelet perustiedot ja –taidot tehdäksesi ilma-alusten rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden tarkastus-, huolto- ja korjaustöitä ohjeiden mukaan. Opiskelet työskentelemään itsenäisesti ja soveltamaan oppimaasi lentoturvallisesti. Ryhmätyötaitoja tarvitset myös. Saat valmiuden ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaan ”mekaanikonlupakirja”. KSAOn lentokoneasentaja koulutus suuntautuu ainoana Suomessa helikopteritekniikkaan.

Opiskeleminen KSAOssa
Opiskelupaikka on KSAOn Kopterikuja 65 toimipiste Utissa.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista tutkinnon osista:
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Yhteisiä tutkinnon osat 35 osp

Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Huomioitavaa
Ala asettaa tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia. Siviili- ja sotilasilmailun vaatimuksilla on eroja.

Yleisiä terveysvaatimuksia:

 • Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys
 • Hyvä tuki- ja liikuntaelimistön kunto
 • Hyvä yleinen terveydentila
 • Normaali näköaisti, voidaan korjata laseilla
 • Tarkka värinäköaisti
 • Normaali kuuloaisti
 • Käsissä ei iho-ongelmia
 • Voimakas allergia on yleensä este
 • Ei vuorotyötä haittaavia sairauksia

Koulutukseen hakeutuville järjestetään valintakoe ja vain valintakokeen perusteella tehdään opiskelijavalinnat. Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • Matematiikan, fysiikan ja loogisen päättelyn osio
 • Suomenkielen osio
 • Englanninkielen osio
 • Soveltuvuushaastattelu

Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 30% oikein maksimi pisteisiin verrattuna, jotta voi tulla valituksi.

Hakeminen
Yhteishaussa opintoihin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi
Katso myös mahdolliset jatkuvan haun paikat.

Lisätietoja hakutoimistosta
Utinkatu 44, Kouvola
020 615 7069
hakutoimisto@ksao.fi
opo-chat: www.ksao.fi

 

 

Takaisin