AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ALOITTAIN
KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Kaupalliselle ja hallinnolliselle osaamiselle on työmarkkinoilla jatkuvaa kysyntää. Useimmat liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi) suorittaneet tekevät palvelutyötä. Palvelusektorista onkin muodostumassa tieto- ja vuorovaikutusyhteiskunnan ydin. Alan työtehtävät vaativat tekijöiltään yhteistyökykyä ja ammattitaitoa. Vähittäiskaupan kasvunäkymät, ammattien yhdistyminen ja laatutietoiset asiakkaat edellyttävät entistä monipuolisempaa osaamista. Moderni teknologia vähentää rutiinitehtäviä, ja kauppaa käydään yhä enemmän sähköisesti

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talous- tai toimistopalveluiden tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

KSAOssa voi suorittaa myös yrittäjyyttä tukevia opintoja. Opiskelijat ovat perustaneet oikeita yrityksiä Nuori yrittäjyys
-ohjelmassa. Oppilaiden oma NY-yritys toimii todellisena oppimisympäristönä, joka valmentaa tulevaisuutta ja työelämää varten. Yrityksen perustaneet nuoret pääsevät maistamaan yrittäjän arkea todellisuudessa. Yrityksen voi perustaa yksin tai tiimissä ja sitä pyöritetään aivan kuin oikeaa yritystä.

Tutkinnot ovat 180 osaamispisteen laajuisia toisen asteen tutkintoja. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.


koulutustarjonta-liiketalous.jpg

 

Tutkinnot

>Liiketoiminnan perustutkinto, MERKONOMI
Takaisin