AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ALOITTAIN
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Terveys- ja hyvinvointialoilla tavoitteena on kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti sekä edistää ja vahvistaa hänen voimavarojaan ja toimintakykyään. Alalla työskenteleviltä edellytetään perusvalmiuksia eri-ikäisten ja erilaisessa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Alalla toimijoilta edellytetään yhteistyökykyä, ammatillista vastuullisuutta, joustavuutta ja kykyä myös itsenäiseen päätöksentekoon monipuolisissa ja vaativissa. Positiivisuus ja rohkeus sekä avoin mieli ja suvaitsevaisuus ovat myös ominaisuuksia, joita tarvitaan. Terveys- ja hyvinvointialoilla työn lähtökohtana on ajantasainen tietoperusta, suunnitelmallinen ja turvallinen työskentely sekä ohjaaminen terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä kansansairauksien ennaltaehkäisemiseen.

Lähihoitajat työskentelevät järjestöjen tai yksityisten yritysten palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työpaikkoja voivat olla esim. päiväkodit, iltapäiväkerhot, perhetukikeskukset, perhekodit, päivätoiminta- tai asumisyksiköt, terveyskeskukset, lääkärikeskukset ja kuntoutusyksiköt.

Lastenohjaajat työskentelevät päiväkodeissa, perhepäivähoitajina, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina sekä seurakunnan lapsityössä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat työskentelevät mm. kuntien nuorisotoimessa, nuorten työpajoilla, kouluilla, järjestöissä ja yrityksissä. Työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputöitä.

Tulevaisuuden haastetta alalla lisäävät väestön ikääntyminen, lapsiperheiden tuen tarve, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä muut kansansairaudet. Työ sisältää yhä enemmän varhaista puuttumista sosiaalisiin ongelmiin ja kansanterveydellisiin riskeihin, yhteisöllisiä toimintatapoja sekä kumppanuusyhteistyötä verkostojen kanssa.

Kodeissa tapahtuva hoito, huolenpito, kuntoutus, kasvatus ja vanhemmuuden tukeminen lisääntyvät ja monipuolistuvat.
Uusia palvelumuotoja ja digitaalisia palveluja sekä robotiikkaa kehitetään tukemaan kaikkien väestöryhmien kotona asumista
ja itsenäistä selviytymistä.

Tutkinnot

>Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, LASTENOHJAAJA
>Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA
Takaisin