AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ALOITTAIN
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)

Tieto- ja tietoliikennetekniikka (elektroniikka-asentaja) hyvin laaja ja kansainvälinen ala, joka kehittyy jatkuvasti. Ala jakautuu elektroniikkaan ja ICT:en. Elektroniikka on teknologia, jossa elektroniikkakomponenttien avulla toteutetaan tiedonsiirtoa ja -käsittelyä, automaatiota ja robotiikkaa sekä monia muita toimintoja teknisissä laitteissa ja järjestelmissä. Kouvolan seudun ammattiopistossa tieto- ja tietoliikennetekniikan opinnot ovat keskittyneet elektroniikkaan, erityisesti elektroniikan tuotekehitykseen. Elektroniikan tuotekehityksessä tärkeitä opintoja ovat mikro-ohjaimet ja niiden ohjelmointi.

Tieto- ja viestintätekniikka (datanomi)  kansainvälistyy ja muuttuu nopeasti. Alan ammatillisiin opintoihin kuuluu tietoliikenteisiin ja tietokoneisiin liittyvä koulutus sisältäen hyvin erityyppisiä osa-alueita. Datanomiksi valmistunut henkilö rakentaa ja ylläpitää tietojärjestelmiä, myy ja markkinoialan tuotteita tai laatii verkostoja.

Ohjelmistotuotantoon suuntautuneella datanomilla on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi ohjelmistotuotannon erityisosaamista. Hän osallistuu ohjelmistotuotannon suunnitteluun, testaukseen ja ylläpitoon. Ohjelmistotuotannon datanomit työllistyvät kaupallisiin yrityksiin ja ohjelmistotuotantoon.

Osa opinnoista suoritetaan työpaikalla alan yrityksissä ja siitä osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinnot

>Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, DATANOMI
Takaisin