AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ALOITTAIN
HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Humanistisilla ja taidealoilla tuotetaan elämyksiä ja palveluita, jotka lisäävät elämän laatua. Aloille tarvitaan ammattilaisia tulevaisuudessa tekemään työtään perinteisten tehtävien lisäksi myös jatkuvasti uudistuvassa työelämässä.

Tutkinnot ovat toisen asteen 180 osaamispisteen laajuisia tutkintoja, valmistavat alan perustason tehtäviin ja antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden.
Opintoihin kuuluu työssäoppimisjakso, josta osan voi suorittaa ulkomailla.

Opiskelupaikkana on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste,Kouvolassa.

Vaativampiin työtehtäviin vaadittava ammattipätevyys voidaan osoittaa työkokemuksen kartuttua suorittamalla ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Tervetuloa monipuoliselle alalle tuottamaan ja välittämään palveluja ja tuotteita monenlaisiin tarpeisiin.

Terveydentilavaatimukset
Eri ammattialoilla tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan tai alalla toimivan tulee ottaa huomioon.

Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

koulutustarjonta-kulttuuri.jpg

 

Tutkinnot

>Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
>Taideteollisuusalan perustutkinto, Sisustusalan osaamisala
>Taideteollisuusalan perustutkinto, Tuotteen valmistuksen osaamisala
Takaisin