Kehittäminen

Käynnissä oleva kehittämistoiminta

3.7.2019

Digiaktorit

Tänä päivänä paljon puhutaan ja uutisoidaan työelämän ja ammattien muutoksista....

Lue lisää

14.10.2019

Dyto – Digitaalista yhteistä tekemistä yhteisiin tutkinnon osiin

Lue lisää

4.7.2019

ETIÄINEN

Uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan yrityskentän osaajatarpeisiin.

Lue lisää

18.7.2019

JYMY

JYMY - johtajat yhdessä muutoksen ytimessä

Lue lisää

18.7.2019

KYMIEXACT

Elinkeinoelämän tarpeisiin ketterä ja osaamistarvelähtöinen työkalu osaamispääoman nostamiseksi.

Lue lisää

23.5.2019

MyVet – Mystery of VET

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä ammatillisesta koulutuksesta innovatiivisilla ja...

Lue lisää

18.7.2019

Parasta DigiOhjausta

Tavoitteena ottaa käyttöön digitaalisia toimintatapoja työelämän ja opetushenkilöstön väliseen yhteistyöhön.

Lue lisää

18.7.2019

Parasta johtamista

Pyritään saamaan johdolle apuvälineitä johtamisen ja laadunhallinan tueksi

Lue lisää

18.7.2019

Parasta Palvelua

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdenmukaistaminen kaikissa oppilaitoksissa valtakunnallisella tasolla.

Lue lisää

18.7.2019

RETEE

RETEE - Reformia tekniikan alalle

Lue lisää

18.7.2019

RUUTI

RUUTI - sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit

Lue lisää

18.7.2019

TEFORMI

TEFORMI - Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

Lue lisää

14.10.2019

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Lue lisää

19.8.2019

Tulevaisuuden työelämän Starat

Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tukemista.

Lue lisää

18.7.2019

Up Action

Hankkeessa edistetään nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja ja yrittäjyystietoa.

Lue lisää

18.7.2019

VETO-TOP2

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen arviointi ja hyvien käytänteiden jakaminen vertaisarvioinnin avulla.

Lue lisää