Kehittäminen

Käynnissä oleva kehittämistoiminta

20.1.2020

Digiluova

Vastuullisuus digitaalisessa valmistamisessa
15.4.2020

DIGIT

Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään
26.10.2020

ETUKENO

ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille.
20.9.2021

HYBRID – Hybridit oppimisverkostot

Kehittää verkostomaista toimintatapaa matalan kynnyksen väyläksi nuorille.
21.5.2021

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Parannetaan aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen hakevalla toiminnalla ja koulutuksilla
25.1.2021

JoPeda – Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen

Toimintakulttuurin uudistaminen ja asiakkaiden kannalta keskeisten palveluprosessien johtamisen kehittäminen.
13.5.2020

KOSKES – Kiertotalouden osaamiskeskus

Tavoitteena on luoda Hyötyvirta-yritysalueelle kiertotalouden osaamiskeskus KOSKES-konsepti.
21.5.2021

Kymenlaakson dronekoulutusverkosto

Tuodaan oppilaitokset ja yritykset tiiviiseen yhteistyöhön kehittämään maakunnan droneosaamista
9.3.2020

Läpi-VETO

Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen, laatukulttuurin arviointi ja parantaminen, laadunhallinnan tietoisuuden lisääminen.
7.10.2020

Newlog

Tavoitteena ratkaisu logistiikka-alan murrokseen ja uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi.
21.5.2021

OikeusOsata Turva

Kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista ja turvallisuuteen liittyviä toimintamalleja
22.3.2021

Perusteista poluille

Kehittää yksilöllisiä opintopolkuja jatko-opintoihin pääsemiseksi sekä yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen
19.8.2019

Tulevaisuuden työelämän starat

Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tukemista.
26.10.2020

Yhdessä Parasta! ITÄ

Asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS prosessin ja oppisopimus- ja koulutussopimusprosessin käyttöönotto.

Kansainväliset kehittämishankkeet

19.2.2021

Erasmus+ Desco – Driver Exchange Skill Competition

Logistiikka-alalle uutta opetusmateriaalia kunkin osallistuvan maan erityisosaamista hyödyntäen
19.2.2021

Erasmus+ EQUITY

Kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheisiin
19.2.2021

Erasmus+ NextSteps@TechVET

Kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja digitaalisia ohjausmenetelmiä
19.2.2021

Erasmus+ SEIL

Tuotetaan hyvinvointiteknologia-alan sovelluksia vanhusten kotihoidon tukemiseen teknisten ja hyvinvointialojen yhteistyönä.
19.2.2021

Erasmus+ We live and experience Europe

Kerätään ja jaetaan parhaimpia ja innovatiivisimpia ammatillisen koulutuksen opetusmenetelmiä
19.2.2021

ImProfEdu

Yhteinen oppimisympäristö ja opetusmateriaali opiskelijoille cross-border-yrityksessä työskentelyä varten
19.2.2021

Race4Scale

Yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä