YPO – Yksilöllisyyttä opintopoluille

Yksilöllisyyttä opintopoluille (YPO) on ESR-osarahoitteinen hanke, jota Sampo hallinnoi. Toiminta-aika on 1.10.2015-31.12.2018 (muut opintopolut).

Hankkeen tavoitteet:

  • Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen ja KUVAAMINEN, sekä opiskelijoiden opastaminen näihin (Visualisointi, videointi, PELILLISTÄMINEN)
  • Ryhmänohjaajien ja opojen koulutus polkuihin
  • Opiskelijoiden hakeutumisen tehostaminen (oman alan löytäminen), peruskouluyhteistyö
  • Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen, henkilökohtainen ohjaus (koulutukset)
  • Osaamisperusteisuus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, koulutukset
  • Polkujen ja ohjauksen kokoaminen toimintamalliksi, pilotointi
  • Tulosten levittäminen

Jos kiinnostusta osallistua kehittämistyöhön tai löytyy ideoita esim. koulutuksien sisällöiksi, ota yhteyttä!

Hankevastaava Antti Hieta, p. 020 615 6346, antti.hieta@ksao.fi
Hankeassistentti Paula Filppu, puh. 020 615 5508, paula.filppu@ksao.fi