TYKENELIKKO 2

Työelämän kehittämishanke TYKENELIKKO 2

Toteuttajina Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO Aikuisopisto yhdessä Etelä-Karjalan ammattiopiston, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan kanssa.

Hankkeen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa luoden edellytyksiä molemminpuoliselle kehittymiselle ja menestykselle. Tarjoamme osaamisen kehittämispalveluita sekä lisä- ja täydennyskoulutusta alueen pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yhteisöille. Vahvistamme rooliamme työelämän ja alueen kehittämisessä luomalla uusia yhteistyömalleja.

Olemme laatineet yhteisen Oiva-koulutuskalenterin.

Tykenelikko 1-hanke alkoi 17.6.2013 ja tällä hetkellä on menossa jatkohanke Tykenelikko 2, joka päättyy 31.12.2015.

Rahoittajana Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Yhteystiedot: projektivastaava Jaana Ahola, p. 02061 5563, jaana.ahola@ksao.fi, projektiasistentti Meri Wilenius p. 02061 55508, meri.wilenius@ksao.fi