Duunari

DUUNARI-hanke on KSAOn, Ekamin sekä Stevenson Collegen yhteistyöprojekti. Se on käynnistynyt maaliskuussa 2012 ja päättyy joulukuussa 2013. Projektia hallinnoi KSAO ja projekti toteuttaa yhteiskuntatakuun, läpäisyn tehostamisen, opiskelijan nopean työllistymisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn tavoitetta.

DUUNARISSA kehitetään toimintamalleja opiskelijan välittömän tuen tarpeen täyttämiseksi sekä yksilöllisten opinpolkujen ja opiskelijan valmistumisen jälkeisen siirtymäsuunnitelman mahdollistamiseksi ja toteuttamiseksi. Monialaista yhteistyötä ammattiopiston, Kouvolan kaupungin, välityömarkkinoiden, yritysten, työhallinnon sekä aikuiskoulutuksen kanssa vahvistetaan entisestään.

Projektityöntekijän palkkakustannuksiin on käytettävissä 57 000 euroa ja välillisiin kustannuksiin (kohderyhmän koulutus, opiskelijan ohjaus, opetussuunnitelmien työvaltaistaminen, harjoitusyritystoiminta, työllistymiseen ohjaavan aikuiskoulutuksen kehittäminen ja pilotointi ym.) 40 000 euroa.

Yhteystiedot: sari.laiho(a)ksao.fi, 020 615 8721.

Ohessa liiteinä dokumentit;

Etsivän nuorisotyön ja Duunari-hankkeen yhteistyöstä
ETSIVÄT JA KSAO 2014

Arkiohjaajan työn arviointi
ARKIOHJAUS 2014

DUUNARI kehittämistoiminnan suunnitelma
DUUNARI PALVELUMALLI

Etsivän Duunarityön malli KSAOssa
ETSIVÄ NUORISOTYÖ DUUNARI